Környezetvédelmi jogi szakember

Szakfelelős: Prof. Dr. Fodor László, tanszékvezető egyetemi tanár

A képzés célja


A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken (mint a környezetvédelem ökológiai alapjai, a környezet-gazdaságtan vagy a környezeti informatika) mindazon ismeretek átadása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé.
A környezet védelmére vonatkozó jogszabályok tömegében, illetőleg a folyamatosan változó intézményrendszerben eligazodni csak célirányos továbbképzés segítségével lehet.

Kinek ajánlható a képzés?


A régiónkban egyedül a Debreceni Egyetemen elérhető képzést a környezetvédelmi szakigazgatás szervei mellett a közegészségügyi, önkormányzati, mezőgazdasági, közlekedési, ingatlanügyi és más igazgatási területek munkavállalói számára ajánljuk. Különösen az Európai Uniós csatlakozás, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyféli jogosítványok és támogatási keretek bővülése miatt ugyanis a témakörrel összefüggő feladatok és lehetőségek száma egyre nő.

Az alapvégzettség egyaránt lehet alap- és mesterszak, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű, szakja szerint pedig főként mérnök, ökológus, biológus, vegyész, geográfus, agrárszakember, közgazdász, politológus.

A képzés által megszerezhető tudás


A képzésben való részvétel a jogszabályok szerint nem feltétele a kapcsolódó munkakörök betöltésének, számos munkáltató mégis előírja, illetve ösztönzi azt. Végzettjeink között többnyire környezetvédelmi hatóságoknál, egyesületeknél, illetve környezethasználóknál (cégeknél) dolgozó szakemberek vannak, akik mind környezetvédelmi munkaköröket töltenek be.

Főbb kurzuscsoportok


A környezetvédelmi jog alapjain túlmenően a legfontosabb szakmai tantárgyak, amelyek egyúttal a záróvizsgán is szerepelnek:
  • környezetvédelmi igazgatás
  • európai és nemzetközi környezetjog
  • környezetvédelmi (büntető- és polgári jogi) felelősség


A képzés szerkezete:
4 féléves levelező tagozatos struktúra (péntek délutánonként)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés pdf tanterve