Jogi szakokleveles sportjogi tanácsadó

Szakfelelős: Prof. Dr. Bencze Mátyás, egyetemi tanár

A képzés célja

A képzés során az általános jogi tudást megalapozó tárgyakat követően a hallgatók speciális sportjogi tudásra tesznek szert: megismerkedhetnek a sportolók jogállásával, a sportszervezetek működésével, a sporttevékenység megszervezésének és lebonyolításának legfontosabb kérdéseivel. Kiemelt figyelem irányul a sportolással összefüggő felelősségi viszonyok tárgyalására, és a vitarendezés hazai és nemzetközi fórumainak bemutatására. A képzés tárgyalja a sportigazgatás intézményrendszerét, a sporttal kapcsolatos állami és önkormányzati feladatokat, de betekintést nyújt a sporttal kapcsolatos legfontosabb alapjogi kérdésekbe, valamint a sport és a média kapcsolatába. A képzés keretében fontosnak tartjuk a legfontosabb sportegészségügyi és sportgazdaságtani kérdések tárgyalását is.
A képzésben való részvétel segítséget nyújt a sporttevékenységgel összefüggésben felmerülő problémák kezelésére, a bírói gyakorlat megismerésére. A képzésbe bevont szakemberek (minősített oktatók) segítségével az érdeklődő hallgatók hasznos elméleti és gyakorlati tudásra tehetnek szert, amelyet hatékonyan alkalmazhatnak munkavégzésük során.

Kinek ajánlható a képzés?

A képzés elsősorban azoknak a nem jogász végzettségűeknek ajánlott, akik sportszervezeteknél, közigazgatási szerveknél vagy a magánszektorban sporttal összefüggő feladatokat látnak el, közreműködnek a sportirányításban, szakedzőként vagy menedzserként dolgoznak.

A képzés által megszerezhető tudás

A képzés a különböző területeken dolgozó szakemberek számára biztosítja a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek sportszakemberi, sportvállalkozói vagy más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

Főbb kurzuscsoportok

• Közjogi alapismeretek: Közigazgatási jogi ismeretek; Alkotmányjogi alapismeretek, Büntetőjogi alapismeretek, Alapjogok a sportban, Felelősség a sportban II., Sportigazgatás
• Magánjogi alapismeretek: Polgári jogi alapismeretek; Felelősség a sportban I.
• Gazdasági ismeretek: A sport magánjoga I. (Sportszervezetek); A sport magánjoga II. (Kereskedelmi szerződések a sportban); Pénzügyi jogi alapok
• Munkajogi és szociális jogi alapismeretek: A sportolók jogállása
• Célirányos jogi ismeretek: EU alapismeretek; Sporttörténet; A sport határtudományai; Vitarendezés a sportban; Médiajog; Az EU sportjoga

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon)
A képzés díja: 120.000 Ft / félév
A képzés pdf tanterve