Hírek, aktualitások

információk az egyetem életéből, eseményekről

Eredményes kutatóút a Világbanknál

Karunk munkajogász oktatói - Nádas György és Nádasné Rab Henriett egyetemi docensek, illetve Sipka Péter és Zaccaria Márton Leó adjunktusok - tudományos kutatóúton jártak az Amerikai Egyesült Államokban 2017. május 19. és 27. között. Részletek megtekintése »


A Parlamentbe látogatott az Alkotmányjogi Műhely

Az IM által támogatott „Parlament és emberi jogok” program keretében létrehozott Alkot-mányjogi Műhely hallgatóival lehetőségünk volt betekinteni az Országgyűlés munkájába, egy alkalommal a plenáris ülésen vettünk részt, egy másik alkalommal pedig a Törvényalkotási Bizottság ülésén. Részletek megtekintése »


Üzemlátogatás a Regionális Hulladékkezelő Telepen

Az Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék hagyományőrző módon, látókörbővítés céljából idén is üzemlátogatást szervezett Debrecenbe a Regionális Hulladékkezelő Telepre. A hallgatók a látogatás során betekintést nyertek a kommunális hulladék kezelésének hétköznapjaiba. Részletek megtekintése »


Demokrácia-elméletek Síkfőkúton

Az Alkotmányjogi Tanszék a hagyományoknak megfelelően ebben a félévben is megszervezte a síkfőkúti, tömbösített szabadon választható tárgyát. Azok a hallgatók, akik idén ősszel a Demokrácia – elméleteket választották, az előzetes konzultációkat és feladatmegoldásokat követően, egy hétvége alatt szerezhették meg évközi jegyüket. Egy rendkívül izgalmas és mindenkihez közel álló témával, a polgári engedetlenséggel ismerkedhettek meg Síkfőkúton. Részletek megtekintése »


„Human Righs in Europe” - angol nyelvű szeminárium

Közös angol nyelvű szemináriumot tartott karunk Alkotmányjogi Tanszéke és az erlangeni Friedrich Alexander Universität Közjogi és Jogfilozófiai Tanszéke.
Részletek megtekintése »


A DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörének látogatása Debreceni Járási Hivatalba

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörének tagjai 2016. április 28-án a Debreceni Járási Hivatalba látogattak. Részletek megtekintése »


Megjelent Várnay Ernő - Papp Mónika, Az Európai Unió joga c. munkájának negyedik átdolgozott kiadása

Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy Wolters Kluwer kiadó gondozásában 2016-ban megjelent Várnay Ernő - Papp Mónika, Az Európai Unió joga című munkájának negyedik átdolgozott kiadása. A könyv 1162 oldalon foglalkozik az uniós joggal. A Szerzők az alábbiak szerint foglalják össze munkájuk témáját: Részletek megtekintése »


„Mennyire vonzó a közigazgatás a jogász friss diplomások körében?”

Prof. Dr. Fónai Mihály egyetemi tanár, a Közpolitikai és Alkalmazott Szociológiai Tanszék vezetője, a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör felkérésének eleget téve, 2016. április 19-én előadást tartott „Mennyire vonzó a közigazgatás a jogász friss diplomások körében?” címmel. Részletek megtekintése »


Egy közigazgatási kutatás kezdő lépései

2015. október 28-án, az Állam és Jogtudományi Kar Tudományos Hetéhez illeszkedve, a Közigazgatási Jogi Tanszék és a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör szervezésében, valamint a Társadalomtudományi Könyvtár közreműködésével került megrendezésre az „Egy közigazgatási kutatás kezdő lépései: a megfelelő források feltérképezése és eredményes használata” című szakmai rendezvény. Részletek megtekintése »


Tárgyaláslátogatás a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon

A Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör 2015. május 12-én tartott ülése keretében a debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon jártunk tárgyaláslátogatáson. Az általunk választott ügy tárgyát közlekedési bírság megfizetése képezte. Részletek megtekintése »


Ítélet Magyarországon

2015. április 23-án az Ítélet Magyarországon című díjnyertes dokumentum film rendezője Hajdú Eszter látogatott el Karunkra.
Az Alkotmányjogi Tanszék és Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék szervezésének köszönhetően mutatták be a filmet Karunkon. A résztvevők a film megtekintése után kérdezhettek a rendezőtől, aki készségesen válaszolt az érdeklődőknek. Részletek megtekintése »


Munkalátogatás a Debreceni Járási Hivatalban

2015. április 22-én a Közigazgatási Jogi Tanszék Tudományos Diákkörének és a Praetor Szakkollégium Közigazgatási Jogi Műhelyének tagjai, valamint a Területi államigazgatás szabadon választható tárgy hallgatói munkalátogatáson vettek részt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalában. Részletek megtekintése »


Pályázat docensi munkakör betöltésére

Debreceni Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet DE Állam- és Jogtudományi Kar
  • Agárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszékre
  • Alkotmányjogi Tanszékre
  • Büntető Eljárásjogi Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére.


Részletek megtekintése »


Munkajogi tárgyú nemzetközi konferenciákon szerepeltek kollégáink

Az Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék munkajoggal foglalkozó oktatói – Dr. Nádas György egyetemi docens, Dr. Nádasné dr. Rab Henriett egyetemi adjunktus, Dr. Sipka Péter és dr. Zaccaria Márton Leó egyetemi tanársegédek – rangos nemzetközi munka- és szociális jogi tárgyú tudományos konferencián tartottak előadást angol nyelven 2014. október 9-10-én a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek megtekintése »


Karunk hallgatói a hulladékkezelő telepre látogattak

Karunk végzős jogászhallgatói 2014. október 14-e, valamint 22-e délutánján az Agrár-környezeti jog szeminárium keretében a Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telepre látogattak. Részletek megtekintése »


„Új irányok a magyar közigazgatásban” tdk ülés

A Debreceni Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszéke „Új irányok a magyar közigazgatásban” címmel 2014. szeptember 18-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tudományos ülést szervez, amely a 2014/2015. tanév Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörének rendhagyó nyitórendezvénye. Helyszín: TEOKJ II/112.


Részletek megtekintése »


MTA Kutatócsoport ülése

A MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportja 2014. március 26.-án 14:30 óra kezdettel tartotta a „Ténymegállapító tanulmányok Hajdúböszörményben” elnevezésű alprojektjéhez kapcsolódó megbeszélését. Részletek megtekintése »


Meghívó a településrendezés és a környezetvédelem kapcsolata c. előadásra

Kedves Hallgatók!

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjog, Környezetjogi és Munkajogi Tanszéke szeretettel meghívja Önöket Dr. Fülöp Sándor a településrendezés és a környezetvédelem kapcsolata című előadásra. Részletek megtekintése »


Emberi jogok - más megközelítésben

2013. december 19-én az Állam- és Jogtudományi Kar Európa-jogi és Nemzetközi Tanszéke, valamint az Alapítvány a Jogközelítésért és Jogharmonizációért (Nemzetközi Környezetvédelmi és Versenyképességi Kutatóintézet) szervezében egy nagy sikerű, az emberi jogok egyes aspektusait vizsgáló workshopra került sor az Állam- és Jogtudományi Karon. Részletek megtekintése »


Tisztességes eljárás – összehasonlító jogi perspektívában

Karunk oktatója, Bencze Mátyás is publikált abban az elméleti és gyakorló jogászok kutatásait összegző angol nyelvű tanulmánykötetben, amely most jelent meg a neves Springer kiadó gondozásában. Részletek megtekintése »