Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Várnay Ernő, egyetemi tanár

ikon_munkatarsak.png Tanszéki munkatársaink
ikon_dokumentumtar.png Tanszéki dokumentumtár
ikon_oktatott_targyak.png Oktatott tárgyakAz Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője Prof. Dr. Várnay Ernő, aki mellett jelenleg két docens (dr. Szemesi Sándor, dr. Varju Márton), egy adjunktus (dr. Bartha Ildikó) és egy tanársegéd (dr. Miszti-Blasiusné dr. Szabó Zsuzsanna) dolgozik a tanszéken főállásban. Tanszékünk a jogászképzésben az Európai Unió joga és a Nemzetközi jog, az igazgatásszervező alapképzésben az Európai Uniós ismeretek, az Európai Uniós politikák és a Nemzetközi kapcsolatok, míg a közigazgatási mesterképzésben az Európai Unió jogrendszere főtárgyak oktatását látja el. Ezek mellett számos kötelezően választható és szabadon választható tárgyat is kínálunk a kar magyar és külföldi hallgatóinak magyar és idegen (angol, francia) nyelveken egyaránt. Tanszékünk a doktori iskolában folyó munkából kötelező és szabadon választható tárgyak oktatásával, valamint témavezetéssel is részt vállal, munkatársaink pedig rendszeresen publikálnak rangos hazai és külföldi folyóiratokban.

Tanszékünk 2010. július 1. óta működik Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék néven. Addig az Európa-jogi és a nemzetközi jogi tárgyak oktatása külön tanszéken folyt. Az Európa Jogi és Nemzetközi Magánjogi, majd Európa Jogi Tanszék néven működő tanszék vezetője a debreceni jogászképzés 1996-os újraindulása óta Prof. Dr. Várnay Ernő volt, míg a nemzetközi jog oktatásárt 1996 és 2001. között a dr. Balázs István által vezetett Közjogi Tanszék keretében dr. Mihajlov Dobromir volt felelős tantárgyjegyzőként. A 2001-2010. között létező önálló Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője mindvégig dr. Mihajlov Dobromir egyetemi docens volt, akinek a nevéhez köthető a nemzetközi jog debreceni oktatásának megalapozása és az oktatói utánpótlás kinevelése.

Tanszékünk oktatási tevékenysége során igyekszik naprakészen bemutatni az Európa-jog és a nemzetközi jog új fejlődési tendenciáit, amihez igénybe vesszük az egyes témák országosan elismert szakértőit is, külső előadói minőségben. Tanszékünk meghívására előadóként köszönhettük az elmúlt években többek között Juhász Endrét (az Európai Unió Bíróságának magyar bíráját), Baka Andrást (az Emberi Jogok Európai Bírósága 2008-ban leköszönt bíráját, a Legfelsőbb Bíróság akkori elnökét), Kovács Pétert (alkotmánybíró, egyetemi tanárt).

Tanszékünk kiváló szakmai kapcsolatot alakított ki a Külügyminisztérium több szervezeti egységével, melynek keretében előadóként köszönthettük már karunkon Ódor Bálintot (EU ügyekért felelős helyettes államtitkárt), Pákozdi Csabát (a Nemzetközi Jogi és Kisebbségi Jogi Főosztály vezetőjét), Précsényi Árpádot (a Konzuli Főosztály főosztályvezető-helyettesét, a Diplomáciai és konzuli jog a gyakorlatban című szabadon választható tárgy jegyzőjeként), és rendszeresen lehetőséget tudunk biztosítani a debreceni joghallgatók számára arra is, hogy a közigazgatási szakmai gyakorlatukat a Külügyminisztériumban töltsék le.

Oktatóink kiemelt feladatuknak tekintik a hallgatók tehetséggondozását is a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja keretében, és ösztönzik és segítik a hallgatók nemzetközi és hazai tanulmányi versenyeken való részvételét, valamint diákköri munkáját. 2003-tól kezdődően hallgatóink az Országos Tudományos Diákköri Konferencián összesen 14 helyezést vagy díjazást értek el (3 hallgató I. helyezést, 5 hallgató II. helyezést ért el, és hallgatóink további 6 különdíjban is részesültek). Legnagyobb hallgatói sikereink közül kiemeljük, hogy  2012-ben immáron ötödik alkalommal nyerte el a Debreceni Egyetem csapata a Miskolci EU Vándorkupát, valamint három alkalommal (2009, 2010, 2011.) is bejutottak a World Human Rights Moot Court Competition emberi jogi jogesetmegoldó verseny Dél-Afrikában megrendezett világdöntőjébe.