Közpolitikai és Alkalmazott Szociológiai Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Fónai Mihály, egyetemi tanár

ikon_munkatarsak.png Tanszéki munkatársaink
ikon_dokumentumtar.png Tanszéki dokumentumtár
ikon_oktatott_targyak.png Oktatott tárgyakTanszékünk – fennállásának első tíz évében – Bibó István életművére és az abban tetten érhető empatikus, probléma-érzékeny elemzői attitűdre alapozta az oktatott politikaelméleti tárgyak szemléletmódját és – részben – tematikáját. Eközben olyan szemléletmódot és vitakultúrát próbált (és próbál a mai napig) a hallgatók számára közvetíteni, amelyben a tárgyszerűség, a teljesítmény és a felkészültség kap kiemelt szerepet.

Második "évtizedünkbe" lépve e hagyományok és szemlélet jegyében újítottuk meg a tanszék nevét, az oktatás és a kutatások spektrumát. Oktató és kutató munkánkban a kialakult hagyományokra alapozva a közpolitikai elemzésekre helyezzük a hangsúlyt. Ez bizonyos kérdések elméleti és gyakorlati esettanulmányok keretében történő vizsgálatát és elemzését jelenti. Különösen fontosnak tartjuk a felsőoktatással és a térségi folyamatokkal összefüggő kérdések vizsgálatát, bennük a hazai és nemzetközi térségi és migrációs folyamatokét. A problémák empirikus elemzése során a közpolitikai kutatások eszközrendszere és szemléletmódja mellett a szociológia módszereit és látásmódját is alkalmazzuk.