Környezetvédelmi szakjogász

Szakfelelős: Prof. Dr. Fodor László, tanszékvezető egyetemi tanár

A képzés célja


A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken (mint a környezetvédelem ökológiai alapjai, a környezet-gazdaságtan vagy a környezeti informatika) mindazon ismeretek átadása, amelyek a jogterület sajátosságainak megfelelő értelmezésére való készség kialakítását segítik. Ennek révén a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé. A környezet védelmére vonatkozó jogszabályok tömegében, illetőleg a folyamatosan változó intézményrendszerben eligazodni csak célirányos továbbképzés segítségével lehet.

Kinek ajánlható a képzés?


A régiónkban egyedül a Debreceni Egyetemen elérhető képzést a környezetvédelmi szakigazgatás szervei mellett a közegészségügyi, önkormányzati, mezőgazdasági, közlekedési, ingatlanügyi és más igazgatási területek munkavállalói, valamint az igazságszolgáltatásban dolgozó jogászok számára egyaránt ajánljuk. Különösen az Európai Uniós csatlakozás, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyféli jogosítványok bővülése miatt ugyanis a témakörrel összefüggő jogviták számaránya egyre nő.

A képzés által megszerezhető tudás


A képzésben való részvétel a jogszabályok szerint nem feltétele a kapcsolódó munkakörök betöltésének, számos munkáltató mégis előírja, illetve ösztönzi és honorálja azt. Végzettjeink között többnyire környezetvédelmi hatóságoknál, egyesületeknél, illetve környezethasználóknál (cégeknél) dolgozó szakemberek vannak, akik mind környezetvédelmi munkaköröket töltenek be.

Főbb kurzuscsoportok


A legfontosabb szakmai tantárgyak, amelyek egyúttal a záróvizsgán is szerepelnek:
  • környezetvédelmi igazgatás
  • európai és nemzetközi környezetjog
  • környezetvédelmi (büntető- és polgári jogi) felelősség

 

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (péntek délutánonként)


A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés pdf tanterve