Európa-jogi szakjogász

Szakfelelős: Prof. Dr. Várnay Ernő, tanszékvezető egyetemi tanár

A képzés célja


A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az Európai Unió jogáról, annak felépítéséről és működéséről, eljárási és anyagi jogának fontosabb területeiről, továbbá hogy a képzést eredményesen teljesítők képesek legyenek a jogalkotás és a jogalkalmazás során szakszerűen eljárni, a felmerülő jogi problémákat érdemben kezelni.

Kinek ajánlható a képzés?


Minden jogász végzettséggel rendelkező érdeklődőnek, aki az Európai Unió jogával kapcsolatban az alapképzéshez képest mélyrehatóbb ismereteket szeretne szerezni.

A képzés által megszerezhető tudás


A képzés a jogász képzésben szerzett ismeretekre alapozva átfogó és elmélyült ismereteket nyújt az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról, az Európai Bíróságok jogalkalmazói gyakorlatáról. Az alapvető szakjogi ismeretek (például a belső piac joga, versenyjog) mellett a képzés lehetőséget nyújt arra is, hogy a hallgatók egyes speciális szakjogi területek (például környezetjog) jogalkotási és jogalkalmazási kérdéseit is megismerjék. A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket arra, hogy átlássák az Európai Unió működési folyamatait, intézményrendszerét, felismerjék a felmerülő problémák jogi természetét, képesek legyenek a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására. A megszerzett ismeretek birtokában képessé válnak a szakterület más szakembereivel való együttműködésre is.

Főbb kurzuscsoportok

  • Az Európai Unió intézményei, döntéshozatali mechanizmusai
  • Az Európai Unió jogrendszere, az uniós jog és a tagállamok jogrendszerének viszonya
  • Az Európai Bíróságok eljárásai
  • A belső piac joga
  • Uniós versenyjog
  • Az emberi jogok védelme az Európai Unióban
  • Uniós szakjogi területek

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés pdf tanterve