Biztosítási szakjogász

Szakfelelős: Dr. Csécsy Andrea egyetemi docens

A képzés célja


A szakirányú továbbképzés célja a biztosítás és a kártérítési felelősség szélesebb értelemben vett területein megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, amelynek birtokában a végzett szakemberek jogi feladataik szakmailag megalapozottabb, hatékonyabb ellátására válnak képessé.

Kinek ajánlható a képzés?


A képzés ajánlható minden olyan jogásznak, aki a gyakorlatában rendszerint találkozik a biztosítási jog problémáival, és aki a kapcsolódó jogterület jogalkalmazási gyakorlatáról szélesebb körű ismereteket kíván szerezni.

A képzés által megszerezhető tudás


A képzés célja, hogy részletesen bemutassa a biztosítási jogviszony alanyaira, a biztosítási szerződések tartalmára, az egyes speciális biztosítási szerződésekre vonatkozó teljes jogszabályi környezetet és bírói gyakorlatot. Az általános jogász képzés ugyan kiemelt súlyt fordít a jogterület bemutatására, azonban a jogviszony speciális szempontjai számos olyan sajátos kérdést vetnek fel, amelyek indokolják az érdeklődők számára a kapcsolódó rendelkezések problémaorientált áttekintését. A szakjogász képzés a polgári jog valamennyi olyan területét kívánja tágabb körű elemzés alá vonni, amelyekben a biztosítók részvétele jellemzően előfordul. A képzésben való részvétel segítséget nyújt a biztosítási jogban jellemzően felmerülő problémák kezelésére, a joggyakorlat megismerésére. A szakképzettség hatékonyan alkalmazható ismeretanyagot, tudást kíván biztosítani.

Főbb kurzuscsoportok

  • A biztosítás üzemgazdasági alapjai
  • A biztosítási piac résztvevői és a biztosítási piac felügyelete, ennek közösségi szabályozása
  • A biztosítási szerződés általános és az egyes biztosítási típusok különös szabályai, a területen folyó európai jogegységesítés
  • A polgári jogi szerződés, biztosítást is érintő általános szabályai, különös tekintettel az általános szerződési feltételekre és az elektronikus kereskedelemre
  • A kártérítési felelősség fejlődése, szabályozása, alakzatai és ezek gyakorlata

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés pdf tanterve