Prof. Dr. Csécsy György

Prof. Dr. Csécsy György

tanszékvezető egyetemi tanár

ÁJK A/118. szoba
52/512-700/77007
csecsy.gyorgy@law.unideb.hu, gyorgy.csecsy@freemail.hu
Kutatási területek: Polgári jog, szellemi alkotások joga

Research Interests: Civil Law, Intellectual Property LawFogadóóra:
Csütörtök 11.30-12.30
Office hours: Thursdays 11.30am - 12.30 pm

Oktatott tárgyak: Polgári jog, Szellemi alkotások joga
Courses: Civil Law, Intellectual Property Law

pdfÖnéletrajz

pdf CV- English

Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:
• A szellemi alkotások jogának fogyasztóvédelmi aspektusai, In: Szalma József (szerk.) A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken: 2012. Újvidék: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2013. 103-112.

• A formatervezési mintaoltalom elvi kérdései, rendszertani sajátosságai, In: Tattay, Pogácsás, Molnár (szerk.) Pro Vita et Scientia - Ünnepi kötet - Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából. Budapest: Szent István Társulat, 2012. 59-70.

• Az iparjogvédelmi szerződések kodifikációs lehetőségei, Jog. Állam. Politika. Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis. 2011. (3. évf.) Különszám 107-121.

• Csécsy György – Pribula László: A reklám fogalmi meghatározásának szempontjai, egyes reklámtípusok megjelenése a jogi szabályozásban, Magyar Jog 2010. évi 5. szám 257-264.

• Merchandising Contracts, Zakonodavszto Ukraini. Problemi ta perszpektivi rozvitku, Kijev, 2009. 12-16.

• Szellemi alkotások joga, Miskolc: Novotni, 272., 2007.

• A földrajzi árujelzők oltalmának új irányai, Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis 2006. 6: (-) 77-95.

• Ohorona intellektuálnoj vlasznosztyi v ugorszkomu pravi, Kiev: Logosz, 183., 2006.

• Védjegyjog és piacgazdaság, Miskolc: Novotni Alapítvány, 216., 2001.

• Adalékok a franchise fogalmának meghatározásához és a franchise szerződésekhez, Jogtudományi Közlöny 50: (6) 228-235, 1995.