Dr. Zoványi Nikolett

egyetemi tanársegéd

ÁJK  A/13. szoba

52/512-700/77110

nikolett.zovanyi@gmail.comzovanyi.nikolett@law.unideb.hu
Kutatási területek: utasjogok, az utazási szolgáltatók felelőssége, keresekdelmi jog

Research Interests: Passenger rights, liability of carriers and travel agents, business law


Fogadóóra: Szerda 12.30-14.00

Office hours: Wednesdays 12.30-1.00pm


pdf Önéletrajz
pdf CV


Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:


  • A légijáratok késésének megítélése a nemzetközi egyezmények és az európai jog tükrében, Jogtudományi Közlöny, 2012/9. 339-348
  • Kártalanítás vagy kártérítés? – A légiutasokat megillető kompenzáció dogmatikai kérdései, Európai Jog, 2012/5. 27-31.
  • A rendkívüli körülmények megítélése a légifuvarozásban az Európai Unió esetjoga alapján, Európai Jog, 2013/2. 31-39.
  • Liability of Airlines in the European Union, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2013/2. 142-148.
  • Air Passenger Rights in the European Union and the Montreal Convention, Profectus in Litteris IV., Debrecen, 2012. 283-290., ISSN 2062-1469
  • Utasjogok az Európai Unióban, Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában c. konferencia kiadványa, DOSz Jogtudományi Osztálya, Debrecen, 2014. (megjelenés alatt)
  • A légiutasok jogainak megsértése esetén irányadó nemzetközi joghatósági szabályok, Nemzetközi magánjog és polgári eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben, 2013. 93-100. ISBN 978-963-308-087-0
  • A légijáratok törléséért való felelősség alóli mentesülés, Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadvány, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2011. 203-207.
  • Az utazási szerződés és a polgári jogi alapelvek kapcsolata a bírói gyakorlatban, Glossa Iuridica, Budapest, II. évfolyam 2011/1. szám (http://www.glossaiuridica.hu/gi0901_main.htm)