Dr. Török Éva

Dr. Török Éva

egyetemi adjunktus

ÁJK A/118. szoba

52/512-700/77111

torok.eva@law.unideb.hu, torokeva.de@gmail.com
Kutatási területek: szerződések létrehozása a polgári jogban, a szerződési szabadság gazdasági jelentősége

Research Interests: Concluding of Contracts, Economic Significance of Contractual FreedomFogadóóra:
Szerda: 13.00-15.00
Office hours: Wednesdays 13.00-15.00 pm

Oktatott tárgyak: Polgári jog, Polgári jogi ismeretek
Courses: Civil Law

pdf Önéletrajz
pdfCV
Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Török Éva, Török László, A szerződési és a gazdasági szabadság összefüggései Magyarországon, Gazdaság és Jog 25:(1) pp. 20-25. (2017)
  • Economic Components of Contractual Freedom – Towards a New Approach, In: Stefan, Badura Edis Pubishing (szerk.), Proceedings in Conference on Human and Social Sciences, Zilina: Edis Publishing Institution of the University Of Zilina, 2016. 30-32. (ISBN:978-80-554-1270-2)
  • A szerződési szabadság gazdasági komponensei, In: Veress Emőd (szerk.), Kolosváry Bálint Emlékkötet, Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 2015. (ISBN:978-973-7971-90-6)
  • Szikora Veronika, Török Éva (szerk.), Civil Law Issues in Intellectual Property Rights and Consumer Protection, Debrecen: Debrecen University Press, 2014. (ISBN:9789634737278)
  • A szerződés létrehozásának alapkérdései, Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013. 211. (ISBN: 9789632582016)
  • Contractual Freedom and Common European Sales Law, In: Erik Stenpien (szerk.) Kúpna Zmluva - História a Súcasnost I., Kosice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. 372-381. (ISBN:978-80-8152-053-2, 978-80-8152-054-9 (e-publ))
  • A gazdasági, műszaki fejlődés hatása a szerződések jogára, Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, 2012. (VII. évfolyam) 1-2. szám 80-87.
  • A szerződési szabadság értelmezésének lehetséges aspektusai, Jogtudományi Közlöny, 2012. (LXVII. évfolyam) 1. szám 40-45.
  • Tendencies in the Development of European Contract Law, Biennial International Conference, The 8th Edition, Timişoara, 2010, Universul Juridic, Bucareşti, 2011, 152-160.
  • A polgári jogi szerződések és az állam, illetve a közjog viszonya, Jog – Állam – Politika című folyóirat 2009/3. szám