Dr. Szikora Veronika

Dr. Szikora Veronika

habil. egyetemi docens, dékán

ÁJK B/102. 
52/512-700/77111
szikora.veronika@law.unideb.hu

Kutatási területek: Polgári jog – társasági jog, fogyasztóvédelmi jog

Research Interests: Civil Law – Company Law, Consumer Protection Law


Referensek:
Dr. Balla Zsuzsa egyetemi tanársegéd
E-mail: balla.zsuzsa@law.unideb.hu
Dr. Török Éva egyetemi adjunktus
E-mail: torokeva.de@gmail.com

Fogadóóra: Kedd: 14. 00-16.00 (Előzetesen e-mailben történő egyeztetés alapján)
Office hours: Thuesdays: 2.00-4.00 pm

Oktatott tárgyak: Polgári jog, A társasági jog Európában
Courses: Civil Law, Company Law in Europe

pdf Önéletrajz, publikációk
pdf  CV - English


Publikációk

Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Szikora Veronika: Társasági jog rendszerek és reformok Európában, GAZDASÁG ÉS JOG 22:(7-8.) 9-17. (2014)
  • Szikora Veronika: Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel). In: Szalma József (szerk.): A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken: 2012. Újvidék: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2013. 133-158. (ISBN:978-86-88077-04-0)
  • Szikora Veronika: Personengesellschaften in Österreich, DEBRECENI JOGI MŰHELY 9:(9) 1-8. (2012)
  • Szikora Veronika: A társaság fogalomköre a német jogban - rövid magyar vonatkozással. In: Nótári Tamás (szerk.): Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. 517., Szeged: Lectum Kiadó, 2010. 401-424. (ISBN:978-963-9640-30-6)
  • Szikora Veronika: A fogyasztóvédelmi jog történeti kialakulása Európában, különös tekintettel a magánjog-egységesítési folyamatokra. In: Szikora Veronika (szerk.): Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. 388., Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke - Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, 2010. 19-30. (ISBN:978 615 5025 00 6)
  • Szikora Veronika: Az osztrák kereskedelmi jog reformja: az Unternehmensgesetzbuch bevezetésének előzményei és következményei, ACTA CONVENTUS DE IURE CIVILI 10: 309-321. (2009)
  • Szikora Veronika: Die bürgerlichrechtlichen Gesellschaft in österreichischen Wirtschaftsleben, COLLEGIUM HUNGARICUM FÜZETEK 2: 246-263. (2009)
  • Szikora Veronika: Társasági jogi reform Ausztriában – vállalkozási törvény, GAZDASÁG ÉS JOG 12: 3-7. (2008)
  • Szikora Veronika: A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon, MISKOLCI JOGI SZEMLE 1: 25-40. (2007)
  • Szikora Veronika: A német társasági jog alapvető kérdései, Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2006. 211. (ISBN:978 963 473 239 6)