Dr. Fézer Tamás

Dr. Fézer Tamás

habil. egyetemi docens, dékánhelyettes

ÁJK A/13. szoba, ÁJK B/37. szoba
52/512-700/77110
fezer.tamas@law.unideb.hu, fezertamas@gmail.com
Kutatási területek: a polgári jogi felelősség új dimenziói a XXI. században, összehasonlító kártérítési jog, személyiségvédelem, a privátszféra polgári jogi védelme, társasági jog

Research Interests: New dimensions of civil liability in the 21st century, comparative tort law, protection of personality rights, protection of right to privacy, company lawReferens:
Dr. Barta Attila egyetemi adjunktus
E-mail: barta.attila@law.unideb.hu

Fogadóóra: Szerda: 14.00-15.00
Office hours: Wednesdays: 14.00-15.00 pm


Oktatott tárgyak: Kereskedelmi jog, Polgári jog, Gazdasági jog
Courses: Business Law, Civil Law, Introduction to International Business Law, European Company Law, Comparative Tort Law, European and International Contract Law, International Sale of Goods

pdf Önéletrajz
pdf CV - EnglishPublikációk/Publications


Kiemelt publikációk/Selected publications
:

  • Társasági jogviták, Budapest: OPTEN KIADÓ, 2013., 227. p. (Bírói gyakorlat füzetek; 2.)
  • Az állam kártérítési felelősségének változatai Európában, EURÓPAI JOG 13: (3), 2013., pp. 1-10.
  • A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban, Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011., 388 p.
  • Nincs az a magánélet, ami ne lenne leleplezhető, In: Madai Sándor (szerk.) Generation Regenerationis: Ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újralapításának 15. évfordulójára. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 49-61.
  • Személyek joga, In: Osztovits András (szerk.) A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Budapest: OPTEN Informatikai Kft. , 2011. pp. 39-302.
  • Kártérítési jog, Budapest: Complex Kiadó, 2010., 311 p.
  • A kártérítési jog magyarázata, Budapest: Complex Kiadó, 2010., 453 p.
  • Lehet-e büntetni a magánjog eszközeivel?, In: Csöndes Mónika, Nemessányi Zoltán (szerk.) Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején?: Tanulmánykötet. Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. pp. 97-106.
  • Damages for non-pecuniary loss in Dutch legislation and jurisdiction, COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 5, 2005., pp. 49-67.
  • Eredmények és lehetőségek az egységes európai magánjog kialakításának folyamatában, COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 5, 2005., pp. 31-52.