Dr. Nyilas Anna

egyetemi adjunktus

: ÁJK A/215. szoba
52/512-700/77108
nyilas.anna@law.unideb.hu
Kutatási területek: Egyszerűsített eljárások, mint a polgári per alternatívái, A perbeli szereplők eljárási cselekményei, A polgári eljárások időszerű lefolytatása
Bizonyítási rendszerek, Európai összehasonlító polgári perjog, A polgári ügyek differenciálásának lehetséges módjai, A bírói jogvédelem garanciális szabályai és intézményei

Research Interests: Simplified procedures, Procedural principles, Evidence; European Civil ProcedureFogadóóra: Hétfő: 14:00-15:00
Office hours: Monday  14.00-15.00pm

Oktatott tárgyak:  Polgári eljárásjog - Általános rész, Polgári eljárásjog - Különleges perek, Nemperes és európai polgári eljárások, Bírósági szervezet és igazgatás, Bírósági ügyvitel
Courses: Civil Procedure, European Civil Procedure

pdf Önéletrajz

Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:


  • Simplification and acceleration of civil justice in Europe – with special reference to small claims procedures. Lambert Academic Publishing, 2011.
  • A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kommentárja. Budapest: OPTEN KIADÓ, 2015. (Társszerző)
  • A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja. Budapest: OPTEN Kiadó, 2015. (Társszerző)
  • Shifting the burden of proof in civil cases – one man’s loss is another’s gain? Comenius University, Collection of Papers from the International Scholastic Conference Bratislava Legal Forum 2013., (2013)
  • A kollektív igényérvényesítés helye és szerepe a magyar perjogban = A magánjog oktatása – tekintettel az alaptörvényre és az új Ptk-ra (Tanulmánykötet), Győr:2013. 18 p.
  • A hatékony jogvédelemhez való jog érvényesülése a polgári perekben. in: Dikaiosz logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2012., 255-262.
  • A Lisszaboni Szerződés hatása a polgári igazságszolgáltatásra – az együttműködés perspektívái. in: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára, 2011., 74-88.
  • Some reflections on the regulation of the european small claims procedure, Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi Folyóirata, 2010., 11-20.
  • A bíróság és a felek percselekményei a gyorsaság és hatékonyság szemszögéből, Jogtudományi Közlöny, 2009. évi 2. szám, 65-73.
  • Time management of civil procedures in European countries, Debreceni Jogi Műhely, 5/1, Különszám, 2008.