Dr. Molnár Judit

egyetemi adjunktus

ÁJK A/215. szoba
52/512-700/77108

molnar.judit@law.unideb.hu
Kutatási területek: polgári peres és nemperes eljárások, fizetési meghagyásos eljárás és azt követő per sajátosságai

Research Interests: Civil litigation and no-litigation procedures, order for payment procedure and the specificity of litigation


Fogadóóra: Hétfő 12:30-13:30; Szerda 9.00-10.00


Oktatott tárgyak: polgári eljárásjog, polgári nemperes eljárások joga, európai polgári eljárásjog
Courses: Civil procedural law, no-litigation procedural law, european civil procedural law

pdf Önéletrajz
pdf CV - English
Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:


• A fizetési meghagyással szemben előterjesztett ellentmondás tartalma az európai uniós és a magyar eljárás szabályozásában, Magyar Jog, 2014:(2) pp. 99-107. (2014)

• A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek feletti hatósági kontroll terjedelme a jogszabály változások tükrében, Jogtudományi Közlöny, 5: pp. 239-247. (2014)

• Pribula László: A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata (könyvismertetés), Magyar Jog (ISSN: 0025-0147), 9 pp. 567-569. (2013)

• Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban, Közjegyzők Közlönye, 2: pp. 4-15. (2013)

• A magyar (közjegyzői) fizetési meghagyásos eljárás illetékességi szabályozása és az európai megoldások, In: Fuglinszky Ádám, Klára Annamária (szerk.): Európai jogi kultúra: megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. pp. 369-376. (ISBN: 978-963-312-104-7)

• A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás, In: Trócsányi László, Ambrus István, Köblös Adél, Strihó Krisztina, Sulyok Márton, Szalai Anikó (szerk.): Dikaiosz logosz: tanulmányok Kovács István emlékére, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged 2012. pp. 249-253. (ISSN 1786-352X; 37.) (ISBN: 978 963 9650 88 6)

• Az új magyar Polgári perrendtartás és a fizetési meghagyásos eljárás In: Barta Judit, Wopera Zsuzsa (szerk.): Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc 2011. pp. 292-299. (ISBN: 978-963-9360-80-8)

• Európai fizetési meghagyásos eljárás – az uniós szabályozás a változások tükrében, In: Harsági Viktória, Wopera Zsuzsa (szerk.): Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században: tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére Budapest: Hvg-Orac, 2007. pp. 239-250. (ISBN: 978 963 258 006 7)

• Az európai és a magyar fizetési meghagyásos eljárás, Kontroll: Jogtudományi folyóirat, 1: pp. 44-57. (2006)

• Az európai fizetési meghagyás a XXI. században - Rendelet-javaslat az európai fizetési meghagyásos eljárás bevezetéséről, Magyar Jog, 3: pp. 171-179. (2005)