Prof. Dr. Horváth M. Tamás

Prof. Dr. Horváth M. Tamás

tanszékvezető egyetemi tanár

ÁJK A/14. szoba

52/512-700/77119
horvath.m.tamas@law.unideb.hu
Kutatási területek: közigazgatási jog, pénzügyi jog, közmenedzsment; közszolgáltatások szervezése

Research Interests: public management reforms, intergovernmental fiscal relations, public companies


Fogadóóra: Csütörtök:11.30-11.50 (előzetes egyeztetés szükséges az andrasi.tunde@law.unideb.hu címen)
Office hours: Thursday 11.30-11.50 am (prior message needed at the following email adress: andrasi.tunde@law.unideb.hu)

Oktatott tárgyak: Pénzügyi jog, Államháztartástan, Közmenedzsment
Courses: Public management, Public service delivery

pdf Önéletrajz
pdf CV - English

Publikációk/Publications


Kiemelt publikációk/Selected publications:


• [Péteri Gáborral és Vécsei Pállal] A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 1990-2012. Közgazdasági Szemle, 2014. évi 2. sz. (LXI. évf.)

• Elefánt…(Állam a szerződési és társasági viszonyokban) In: Horváth M. T. (szerk.) Jelenségek, A városi kormányzás köréből, Budapest, Dialóg Campus, 2013: 155–172.

• Kiszervezés – visszaszervezés. Változtatások a magyar helyi közszektorban, 2010–12. In: Horváth M. T. (szerk.) Kilengések, Közszolgáltatási változások, Budapest, Dialóg Campus, 2013: 239–248. (Alapváltozata: Kiszervezés – visszaszervezés. A helyi közszektor változása, Fundamentum, 2012. évi 2. sz. 5–10.)

• Csendes fordulat, Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 4. sz. (LXVIII. évf.) 173-182.

• Nem boldogít. Az önkormányzati vagyon problémái, Jogtudományi Közlöny, 2011. évi 2. sz. (LXVI. évf.) 77-90.

• City-Region as ’Marble Cake’: Methods of Governance Across Any Framework, The URBACT Tribune, Nov. 2009, 31–33.

• Le cas de la modernisation administrative dans les collectivités locales hongroises. In: Marcou, Gérard et Wollmann, Hellmut (eds.) Ou en est la gestion locale? Annuaire 2008 des collectivités locales. Paris: CNRS Éditions, 2008: 225–242.

• Magunkon kívül. A helyi önkormányzatok feladatainak átkerülése az intézményes kereteken túlra, In: HMT (szerk.) Piacok a főtéren. Helyi kormányzás és szolgáltatásszervezés, Budapest, KSzK, 2007: 69–119.

• ’Humpty Dumpty’: Problems of Globalization Issues Illustrated by Local Self-Government Development. [magyarul és angolul] Nemzetközi Közigazgatási Szemle/International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, No. 2007/2, 2–19. [magyar nyelvű címe: Mintha-követés. Globalizációs problémák az önkormányzati fejlődés példáján]

• Közmenedzsment, Pécs, Dialóg Campus, 2005. 326.

• Helyi közszolgáltatások szervezése, Pécs, Dialóg Campus, 2002. 220.

• From Local Government to Civil Society. East Central Europe, vol 27, part 1, 2000, 77—97.

• [Ed.] Decentralization: Experiments and Reforms. Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, 2000.

• A magánszektor és a decentralizáció szerepe a közszolgáltatások szervezésében, Jogtudományi Közlöny, 1999. évi 1. sz. 1835.

• ‘Decentralization in Public Administration and Provision of Services: An East-Central European View’. Environment and Planning C: Government and Policy 1997, vol. 15, 161175.

• 'New Institutions of Local Government: A Comparison,’ co-authors: H. Baldersheim, G. Blaas, M. Illner, and P. Swianiewicz. In Baldersheim, H., Illner, M., Offerdal, A., Rose, L., and Swianiewicz, P. eds., Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe, Boulder: Westview, 1996.

• Pártok a helyi önkormányzatokban. A települések politikai intézményei, Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet, 1996. 186.

• Kisvárosok politikai viszonyai, Valóság, 1988. évi 7. sz., 89-98.