Dr. Varga Judit

Dr. Varga Judit

egyetemi adjunktus

ÁJK A/222/B. szoba
52/512-700/77304

varga.judit@law.unideb.hu
Kutatási területek: köz- és magánszektor közti partnerség (PPP), alternatív közfeladat-ellátás

Research Interests: Public-Private Partnership, alternative ways of public services’ provision
Fogadóóra: Kedd: 13.00-14.00 (e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján más időpontban is)
Office hours: Tuesdays: 13-14 am
Oktatott tárgyak: Public Finance and Financial Law in EU and its Member States, Pénzügyi Jog, Közigazgatási Urbanisztika, Közgazdaságtan, Bevezetés a közgazdaságtanba

Courses:Public Finance and Financial Law in EU and its Member States, Financial Law, Administrative Urban Studies, Economics, Introduction of Economics


Önéletrajz

Publikációk