Dr. Szilágyi Bernadett

Dr. Szilágyi Bernadett

egyetemi adjunktus

ÁJK A/222/B. szoba

52/512-700/77304
szilagyi.bernadett@law.unideb.hu
Kutatási területek: egyház-finanszírozás; közszolgáltatások (humánszolgáltatások); általános gazdasági érdekű szolgáltatások

Research Interests: church-financing; public services (human services); services of general economic interest


Fogadóóra: -
Office hours:

Oktatott tárgyak: Államháztartástan, Közigazgatási urbanisztika, Gazdasági közigazgatás, Regionális politika
Courses: Public Finance, Administrative Urbanism, Economic Administration, Regional Policy

pdf  Önéletrajz

CV - English

Publikációk/Publications


Kiemelt publikációk/Selected publications:

• A saját bevételek szerepe az egyházak finanszírozásában, Közjogi Szemle, 2014. (VII. évf.) 2. szám 47-53.

• Egyházi egy százalék(ok), Pro Futuro 2014. 1. szám 62-79.

• Az egyházi közfeladat-ellátás jogi szabályozása. In: HORVÁTH M. Tamás (szerk.): Kilengések. Közszolgáltatási változások, Dialóg Campus, BudapestPécs, 2013, 291-307.

• A közoktatás finanszírozása egyházi fenntartók esetében. In: HORVÁTH M. Tamás (szerk.): Jelenségek. A városi kormányzás köréből, Dialóg Campus, BudapestPécs, 2013, 291-307.

• Egyházi szerepek újratöltve, In: VARGA Norbert (szerk.): Az új Alaptörvény és a jogélet reformja, Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák II., Szeged, 2013, 265-274.