Oktatott tárgyak

Alkotmányjogi Tanszék


Jogász szak


Kötelező tárgyak


pdf Alkotmányjog 1.  (alapok) (2017 ősz)

pdf alkotmanyjog 2. (államszervezet) (2017 tavasz)

pdf Alkotmányjog 3. (emberi jogok) (2017 tavasz)


Kötelezően választható ("kosaras") tárgyak

 

pdf Összehasonlító alkotmányjogi esetelemzés (2017 ősz)    Szabadon választható tárgyak


Őszi félév

pdf Demokrácia-elméletek

pdf Nehéz jogi esetek

pdf Alkotmány és alkotmányosság az Európai Unióban


Tavaszi félév


pdf A bírói alapjogvédelem változatai  

pdf A szekuláris állam és a világnézetek sokfélesége   

pdf Introduction to comparative constitutional law  


Alap- és mesterszak


Kötelező tárgyak


Alapszak


pdf Magyar alkotmányjog 1. (2017 ősz)    

pdf Magyar alkotmányjog 2. (2017 tavasz)     

pdf Bevezetés a kommunikációelméletbe / A kommunikáció jogi alapjai (2017 ősz)

Mesterszak


pdf Összehasonlító alkotmányjog   


Szabadon választható tárgyak


Alapszak és mesterszak


pdf Alkotmány és politikai integráció 

 

pdf Egyházak a világnézetileg semleges állambanFelsőoktatási szakképzés


pdf Alkotmányjogi ismeretek (2017 tavasz)

pdf A kommunikáció jogi alapjai (2017 ősz)


Doktori Iskola


pdf A polgári engedetlenség elméletei és bírói gyakorlata  

 

pdf Human rights protection   Erasmus


pdf Introduction to comparative constitutional law   Egyéb


pdf Régi hálóterves tematika, Alkotmányjog 1.