Korábbi OTDK-eredményeink

Eredményeink a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2007)


I. helyezés
Berecz Péter - Jog- és állambölcseleti tagozat (témavezető: Dr. Simon Attila)
Szombati Róbert - Polgári eljárásjogi tagozat (témavezető: Dr. Molnár Judit)

II. helyezés
Bihari Éva - Büntető (anyagi) jog I. tagozat (témavezető: Dr. Madai Sándor)
Kisznyér Péter - Munka- és szociális jogi tagozat (témavezető: Siposné dr. Bíró Noémi)
Makai Edit - Európai jogi tagozat (témavezető: Dr. Csűrös Gabriella)
Nagy Tamás - Pénzügyi jogi tagozat (témavezető: Dr. Horváth M. Tamás)
Papp László - Jogtörténeti és római jogi tagozat (témavezetők: Dr. Balogh Judit; Dr. Varga Norbert)
Török Éva - Nemzetközi jogi tagozat (témavezető: Dr. Szemesi Sándor)

Különdíj
Barta Attila - Közigazgatási jogi tagozat (témavezető: Dr. Balázs István)
Elek László - Nemzetközi jogi tagozat (témavezető: Dr. Mihajlov Dobromir)

Eredményeink a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2005)


I. helyezés
Bányai Orsolya - Közigazgatási jog II. (Különös rész) tagozat (témavezető: Dr. Fodor László)
Rajzinger Ágnes - Büntetőjog III. (Büntetéstan) tagozat (témavezető: Dr. Győrffy István)

II. helyezés
Csűrös Gabriella - Európai jogi tagozat (témavezető: Dr. Horváth M. Tamás)
Havas Lóránt - Esetjogi elemzések tagozat (témavezető: Dr. Várnay Ernő)
Hőgye Emese - Polgári jog III. (Kötelmi jog, különös rész) tagozat (témavezető: Dr. Fézer Tamás)
Juhász-Tóth Angéla - Alkotmányjog II. (Államszervezet) tagozat (témavezető: Dr. Várnay Ernő)

III. helyezés
Ludmány Lajos - Egyetemes jogtörténet és római jog (témavezetők: Dr. Balogh Judit; Dr. Varga Norbert)
Szabó Zsolt László - Büntetőjog I. (Általános rész) tagozat (témavezető: Dr. Kardos Sándor)

Különdíj
Apáthy Anita - Pénzügyi jogi tagozat (témavezető: Dr. Horváth M. Tamás)
Gulyás Zsuza - Nemzetközi jogi tagozat (témavezető: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin)
Mocsári Tibor László - Munka- és szociális jog II. (Szociális jog és foglalkoztatáspolitika) tagozat (témavezető: Dr. Nádas György)
Novák Zoltán - Jog- és állambölcselet I. (Jogelmélet) tagozat (témavezető: Dr. Simon Attila)
Rajzinger Ágnes - Büntetőjog III. (Büntetéstan) tagozat (témavezető: Dr. Győrffy István)
Szökőcs Enikő - Munka- és szociális jog III. (Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség) tagozat (témavezetők: Dr. Prugberger Tamás; Dr. Nádasné dr. Rab Henriett)
Varga Erzsébet - Alkotmányjog II. (Államszervezet) tagozat (témavezetők: Dr. Wiener György; Dr. Mező István)

Eredményeink a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2003)


I. helyezés
Árva Zsuzsanna - Alkotmányjog I. (Politikai szabadságjogok) tagozat (témavezető: Dr. Wiener György)
Szabó Szilárd - Egyetemes jogtörténeti tagozat (témavezető: Dr. Balogh Judit)
Végh Károly - Nemzetközi jog I. (Biztonságpolitika, védelempolitika, kisebbségek) tagozat (témavezető: Dr. Mihajlov Dobromir)

II. helyezés
Balla László - Kereskedelmi jog II. (Kereskedelmi szerződések) tagozat (témavezető: Dr. Szikora Veronika)
Bartha Ildikó - Európa-jog I. tagozat (témavezető: Dr. Várnay Ernő)
Fézer Tamás - Polgári jog III. (Kötelmi jog) tagozat (témavezető: Dr. Szikora Veronika)
Győre Melinda - Kriminológia és kriminalisztika tagozat (témavezető: Dr. Bíró Gyula)
Mózes Annamária Eszter - Agrár- és környezetvédelmi jogi tagozat (témavezetők: Dr. Süveges Márta; Dr. Fodor László)
Seress Judit - Büntetőjog I. (Internetes és „határokon átnyúló" büntetőjog) tagozat (témavezető: Dr. Győrffy István)
Szani Roland - Szociális jog és egyházjog tagozat (témavezető: Dr. Nádas György)
Szemesi Sándor - Nemzetközi jog II. tagozat (témavezető: Dr. Mihajlov Dobromir)
Szoboszlai Judit - Polgári jog II. (Személyek joga és családjog) tagozat (témavezetők: Dr. Lászlófi Pál; Dr. Majtényi László)

III. helyezés
Bezzegh Tibor - Polgári jog I. (Szellemi alkotások joga és dologi jog) tagozat (témavezető: Dr. Csécsy György)
Ignáth Andrea - Büntetőjog II. (Általános és különös rész) tagozat (témavezető: Dr. Balla Lajos)
Tarr Ágnes - Büntetőeljárás-jog tagozat (témavezető: Dr. Kardos Sándor)

Különdíj
Bartha Ildikó - Európa-jog I. tagozat (témavezető: Dr. Várnay Ernő)
Belényesi Pál - Pénzügyi jogi tagozat (témavezető: Dr. Nagy Emília)
Madai Sándor - Római jogi tagozat (témavezető: Dr. Szabó Béla)
Mózes Annamária Eszter - Agrár- és környezetvédelmi jogi tagozat (témavezetők: Dr. Süveges Márta; Dr. Fodor László)
Simándi Éva - Kereskedelmi jog I. (Társasági és versenyjog) tagozat (témavezető: Dr. Bende-Szabó Gábor)
Süli András - Európa-jog II. (Szakpolitikák) tagozat (témavezető: Dr. Várnay Ernő)
Szabó Szilárd - Egyetemes jogtörténeti tagozat (témavezető: Dr. Balogh Judit)
Szemesi Sándor - Nemzetközi jog II. tagozat (témavezető: Dr. Mihajlov Dobromir)
Szoboszlai Judit - Polgári jog II. (Személyek joga és családjog) tagozat (témavezetők: Dr. Lászlófi Pál; Dr. Majtényi László)
Tarr Ágnes - Büntetőeljárás-jog tagozat (témavezető: Dr. Kardos Sándor)
Végh Károly - Nemzetközi jog I. (Biztonságpolitika, védelempolitika, kisebbségek) tagozat (témavezető: Dr. Mihajlov Dobromir)

Eredményeink a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2001)


I. helyezés
Vizeli Kornél - Büntetőjog I. tagozat (témavezető: Dr. Szabóné dr. Soós Ildikó)

II. helyezés
Nagy Attila - Agrár- és környezetvédelmi jogi tagozat (témavezető: Dr. Süveges Márta)

III. helyezés
Szabó Anita - Közigazgatási jogi tagozat (témavezető: Dr. Balázs István)

Különdíj
Egri Tünde - Alkotmányjog III. tagozat (témavezető: Dr. Wiener György)