Eredményeink a XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában

Április 18-20. között zajlottak Pécsett a XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának rendezvényei. 28 hallgatónk 29 dolgozattal képviselte Karunkat az eseményen. Hét dolgozatunk ért el helyezést, hét dolgozatunk nyert különdíjat. Öt hallgatónk kiváló opponensi elismerést kapott.

Az Állam- és Jogtudományi Szekcióba összesen 271 dolgozatot neveztek, és 270 dolgozatot mutattak be. A 31 tagozatban - a nevezett dolgozatok számához közelítő számban - Karunk összesen 11 zsűritaggal képviseltette magát Dr. Csécsy György, Dr. Szabó Béla, Dr. Horváth M. Tamás, Dr. Blaskó Béla, Dr. Tóth Gábor Attila, Dr. Várnay Ernő, Dr. Fodor László, Dr. Nádasné dr. Rab Henriett és Dr. Balogh Judit, valamint - nálunk is fennálló további jogviszonya alapján - Dr. Prugberger Tamás és Dr. Görgényi Ilona révén.

A PTE ÁJK által megrendezett, az oktatók és hallgatók véleménye szerint is kiválóan szervezett eseményen az alábbi debreceni joghallgatók pályáztak:
 • Alexa Péter (két dolgozattal, konzulensei: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett, illetve Dr. Kardos Sándor)
 • Balogh Áron Péter (konzulense: Dr. Nádas György)
 • Bartha Csongor (konzulense: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin)
 • Bartha Mercédesz (konzulense: Dr. Balla Zsuzsanna)
 • Besenyei Barbara (konzulense: Dr. Várnay Ernő)
 • Budai Norbert (konzulense: Dr. Csűrös Gabriella)
 • Dávid Csilla (konzulense: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett)
 • Dorka Dóra (konzulense: Dr. Nádas György)
 • Fekszi Gábor (konzulense: Dr. Csűrös Gabriella)
 • Galda Nóra (konzulense: Dr. Árva Zsuzsanna)
 • Jánosi Pál (konzulense: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett)
 • Kapi Anikó (konzulense: Dr. Madai Sándor)
 • Kardos Zsófia (konzulense: Dr. Madai Sándor)
 • Koch Edina (konzulense: Dr. Árva Zsuzsanna)
 • Köles Márk Richárd (konzulense: Dr. Mihajlov Dobromir)
 • Láda Bertalan (konzulense: Dr. Bíró Gyula)
 • Megyesi Tibor (konzulense: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin)
 • Nagy Barbara (konzulense: Dr. Csűrös Gabriella)
 • Nagy Orsolya (konzulense: Dr. Fodor László, Dr. Nagy János)
 • Papp Flóra (konzulense: Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán, Dr. Papp László)
 • Papp Olga Katalin (konzulense: Dr. Balogh Judit)
 • Pető Alexandra (konzulense: Dr. Szemesi Sándor)
 • Resán Dalma (konzulense: Dr. Elek Balázs)
 • Szabó Zsuzsanna (konzulense: Dr. Szikora Veronika, Dr. Hajnal Zsolt)
 • Szász Gabriella (konzulense: Dr. Csécsy György)
 • Vajda Andrea Judit (konzulense: Dr. Csűrös Gabriella)
 • Várvölgyi Csaba (konzulense: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett)
 • Zsugyó Virág (konzulense: Dr. Szemesi Sándor)


Alábbi hallgatóink készítettek (többnyire 2-2) opponensi véleményt:

 • Andrási Tibor
 • Balogh Éva
 • Balogh Fruzsina
 • Burai Flóra
 • Lengyel András
 • Mankó Zoltán
 • Megyesi Tibor
 • Menyhárt Barbara
 • Miskovics Mariann
 • Mózes Katalin
 • Rab Zsombor
 • Révész Zoltán
 • Simon István
 • Szalóki István
 • Tomasovszky Edit
 • Törő Blanka

A XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában alábbi hallgatóink értek el helyezést, illetve kaptak különdíjat:


 • I. helyezés a Szociális Jog Tagozatban és KIM különdíj: Dávid Csilla „Megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó szabályozás bemutatása, különös tekintettel a foglalkoztatás kérdésére" című dolgozatával
 • I. helyezés a Nemzetközi Jog Tagozatban és KIM különdíj: Zsugyó Virág „A homoszexualitás egyes aspektusai az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában" című dolgozatával
 • II. helyezés a Munkajog Tagozatban: Balogh Áron Péter „Az alkalmi munkavállalás szabályozása Magyarországon, avagy a magyar munkajog új perspektívái" című dolgozatával
 • II. helyezés a Pénzügyi Jog I. Tagozatban: Budai Norbert „A magyar szerencsejáték ágazat közpénzügyi aspektusai" című dolgozatával
 • II. helyezés a Büntetőjog Általános Rész Tagozatban: Kapi Anikó „A jogos védelem új megközelítésben" című dolgozatával
 • II. helyezés az Egyetemes Jogtörténet Tagozatban: Megyesi Tibor a „Genf szerepe a nemzetközi viták békés rendezésében a két világháború között" című dolgozatával
 • II. helyezés a Pénzügyi Jog II. Tagozatban és KIM különdíj: Nagy Barbara „A gyógyszer-finanszírozás rendszere: jó úton vagy tévúton?!" című dolgozatával
 • Különdíj a Szociális Jog Tagozatban: Alexa Péter a „Gyerekes problémák avagy a nőkre és a férfiakra vonatkozó, gyermekvállalással kapcsolatos munka- és szociális jogi szabályok" című dolgozatával
 • Különdíj az Európai Közjog Tagozatban: Besenyei Barbara „Az Európai Ombudsman a különjelentések tükrében" című dolgozatával
 • Különdíj a Magyar Jogtörténet Tagozatban: Papp Flóra „A házassági elválás joga az 1911-es polgári perrendtartás előtt és után" című dolgozatával
 • Különdíj az Alkotmányjog IV. Tagozatban: Papp Olga Katalin „'Én is szeretnék úgy élni, mint bárki más!' - avagy a közszereplők magánszféra-védelmének alkotmányos kérdései" című dolgozatával

Legjobb opponensi elismerést kaptak:

 • Andrási Tibor (Környezetvédelmi Jog Tagozat)
 • Balogh Fruzsina (Büntetőjog Különös Rész Tagozat)
 • Menyhárt Barbara (Alkotmányjog I. Tagozat)
 • Rab Zsombor (Büntető Eljárásjog Tagozat)
 • Törő Blanka (Polgári Jog III. Tagozat)

A rendezvénnyel kapcsolatos további információk a hivatalos honlapon érhetők el.