Domokos Lajos-Díj

A Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézete 2001-ben alapította a „Domokos Lajos-Díjat" végzős hallgatói részére a joghallgatók alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése, a tehetség, az egyéni teljesítmény jobb megbecsülése és elismerése céljából, az egyetemi hallgatói időszak egésze alatt nyújtott kiemelkedő kezdeti tudományos tevékenység elismeréseként.
doc A Domokos Lajos-Díj szabályzata

A DE ÁJK Domokos Lajos-Díjjal kitüntetett végzős hallgatói:

 • 2001: Egri Tünde, Varga Norbert, Vizeli Kornél
 • 2002: Molnár Judit, Nagy Attila, Szabó Anita
 • 2003: Árva Zsuzsanna, Fézer Tamás, Madai Sándor, Szemesi Sándor, Szoboszlai Judit
 • 2004: Balla László, Mózes Annamária Eszter, Végh Károly
 • 2005: Csűrös Gabriella Klára, Szökőcs Enikő, Torday Judit Tekla
 • 2006: Apáthy Anita, Bányai Gábor, Varga Erzsébet
 • 2007: Elek László, Kovács Ágnes, Szombati Róbert
 • 2008: Berecz Péter, Barta Attila, Papp László
 • 2009: Sztancs Edit, Szilágyi Bernadett, Zákány Judit
 • 2010: Bancsi Zsolt József, Hajdú József Ákos, Ittzés-Tamási Dávid István, Zoványi Nikolett
 • 2011: Köles Márk, Dr. Miszti-Blasiusné Szabó Zsuzsanna, Nagy Barbara
 • 2012: Alexa Péter, Bocskai Erzsébet
 • 2013:
 • 2014: Belinszky Adrienn, Lipták-Vida Gabriella, Papp Nikolett