Külön utak

Közfeladatok megoldásai


kulon_utak.jpg2014. szeptember 9-én megjelent az MTA-DE Közszolgáltatási kutatócsoport Területi közszolgáltatások szabályozásai című projektje keretében készült újabb tanulmánykötete. A Külön utak. Közfeladatok megoldásai című könyv a kutatócsoport 2013-ban végzett nemzetközi összehasonlító kutatás eredményeit mutatja be. A projekt ezen szakasza olyan kérdésekre kereste a választ, hogy milyen modelleken alapulnak az egyes közösségi feladatok ellátásának szervezése. A közszolgáltatások megszervezésének rendszere különböző az egyes államokban és különböző az egyes főbb ágazatokban. Mégis vannak jellemző modellek, amelyeket a feladatok fő fajtáiként érdemes számba venni. A kutatócsoport foglalkozott a hálózatos szolgáltatások rendszereivel (víz-, energiaellátás), az alapvető humán ellátásokkal (szociális, köz- és felsőoktatási szolgáltatások), az Európai Unió vonatkozó politikáiban bekövetkezett változásokkal. Végül a kötet empirikus módon tárja fel a nemzetközi folyamatok hatásait a közfeladatok ellátásának átalakításában a hazai viszonyok között napjainkban.
A tanulmányokban közös a közigazgatástudomány nemzetközi összehasonlító szemléletének és módszerének alkalmazása.


A kötet adatai:


Szerkesztő: Horváth M. Tamás, a kutatócsoport vezetője
Szaklektor és olvasószerkesztő: Csűrös Gabriella
Általános lektor: Józsa Zoltán
További szakértő lektor: Péteri Gábor (10. fejezet)
Kutatásszervező: Andrási Tünde
Kiadó: Dialóg Campus, Budapest—Pécs
Kiadás éve:2014
Méret: 168 x 238 mm
Terjedelem: 376 old.
Kötés: kartonált, ragasztott
ISBN: 978-615-5376-34-4


pdfTartalomjegyzék és előszó


Amennyiben a kötetből szeretne példányt kapni, kérjük, jelezze ezt a kutatócsoport e-mail címére (kozszolg.kut@law.unideb.hu) vagy Andrási Tündénél a (52) 512-700/77192 telefonszámon.