Közszolgáltatások megszervezése és politikái

Merre tartanak?


6kozszolgaltatasok.jpg  Fűteni, világítani, az iskolai, orvosi, szociális ellátásokból részesülni muszáj. Nem mindegy azonban, mennyiért és milyen színvonalon.
A közműszolgáltatások árai, a kórházak, az oktatási rendszer nyújtotta teljesítmény színvonala, hatékonysága központi kérdések a mai társadalomban. Hol egyikből, hol másikból politikai ügy lesz, válságok idején rögtön mindből. Nemcsak ez teremt azonban kapcsolatot közöttük. A sokféle közfeladat mindennapi ellátásszervezési rendszerei szintúgy összefüggenek egymással. A megoldások útjai a szemünk előtt változnak, érintve a hozzáférés lehetőségét és a minőség alakulását.
Még nem is olyan régen a költségvetési túlköltekezésre, állami megoldások gyengeségeire válaszul a piacosításhoz vezető „libero”-programokat állították előtérbe. Később, a közösségi kontrollok megingása mellett keletkezett krízishelyzetek kezelési igénye miatt a kormányzati funkciók tartalmára és eredményességére kiemeltebb figyelem irányult. A kötet a téma problémáit tárgyalja a főbb szaktevékenységek kormányzati feladatellátása körében – mégpedig alulnézetből, azaz a nagy ágazatok szerepéből kiindulva, a megszokottól eltérő szemléletben és rendszerezés mellett. A vizsgálódás a hálózatos infrastruktúra, a közüzemi szolgáltatások, az közoktatás, az egészségügyi ellátás és a kapcsolódó biztosítási rendszer, a szociális ellátás, a terület- és településrendezés és -fejlesztés, valamint a hatósági igazgatás, mint szolgáltatás és a közrendészet különböző fajtáira terjed ki.

A munkát az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoportja végezte, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szakmai bázisán. Ajánlható az olvasmány az egyes szakterületek iránt érdeklődőknek, felsőfokú tanulmányaikat végzőknek, a kormányzati szakpolitikákat nyomon követő, gondolkodó polgároknak.

A könyv vaskossága mellett könnyedségre törekszik: példákkal illusztrál, városeseteket mutat, magyarázó ábrákat közöl, jellemző adatokat tár elő. A szerzők által használt kategóriák könnyen kereshetőek, eredeti fogalomtár és számos más szerkesztési megoldás segíti az ismerkedést, akár „szemezgető” stílusban is, a sajátos nézőpontból tárgyalt témákkal.

A kötet adatai:

Szerkesztők: Horváth M. Tamás, a kutatócsoport vezetője és Bartha Ildikó, a kutatócsoport tudományos munkatársa
Kutatásszervező: Szabad-Andrási Tünde
Általános lektor: Pálné Kovács Ilona
Szaklektorok: Józsa Zoltán, Várnay Ernő
Szaknyelvi lektor: Farkas Henrietta Regina
Kiadó: Dialóg Campus, Budapest–Pécs
Kiadás éve: 2016
Méret: 168*238 mm (B5)
Terjedelem:936 oldal
Kötés: keménytáblás
ISBN: 978-615-5376-89-4

pdfTartalomjegyzék

A kötet példányaihoz való hozzájutás lehetőségéről a kutatócsoport e-mail címén (kozszolg.kut@law.unideb.hu) vagy Szabad-Andrási Tünde kutatásszervezőnél a (52) 512-701/77192 telefonszámon érdeklődhetnek az olvasók.