Huro pályázat

Magyar-román kétnyelvű kereskedelmi jogi és fogyasztóvédelmi jogi adatbázis

EU támogatásból valósult meg a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának és a Nagyváradi Egyetem Jogi Karának HURO/0901/026/2.1.2 számú „Hungarian-Romanian Bilingual Legal Database in Commercial and Consumer Law” elnevezésű közös projektje.

A két egyetemi partner 2010-ben pályázatot nyújtott be egy olyan kétnyelvű jogi adatbázis létrehozására, melynek célja, hogy a két ország vállalkozóinak és fogyasztóinak nyújtson alapvető, összefoglaló jellegű és naprakész információkat a kereskedelmi jog és a fogyasztóvédelmi jog szabályairól. Az adatbázis egyik modulja a vállalkozásokat, vállalkozókat célozza, és közérthetően tartalmazza a befektetés, vállalkozásnyitás előtt álló gazdasági szereplők számára a két ország legfontosabb társasági jogi előírásainak összefoglalását (társasági formák, alapítás, szervezet, működés, megszűnés). Az adatbázis másik modulja a két ország fogyasztóinak számára nyújt segítséget az őket megillető jogokról, igényeik érvényesítésének lehetséges módozatairól szóló tanulmányok elérhetővé tételével.

A projekt bekerülési költsége 23,792.06.- EUR volt, melyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap nyújtott társfinanszírozást.

Az adatbázis közvetett célja a gazdasági szereplőkkel való kölcsönös együttműködés, a szereplők közötti elméleti- és gyakorlati ismeretek cseréje, valamint a partnerek között a jövőbeni együttműködés kereteinek kialakítása, a magyar és román kereskedelmi- és fogyasztóvédelmi jog területén felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek kutatása, valamint javaslattétel a jogterület fejlődési irányaira.

A projektet két konferencia nyitotta. 2011. május 30-án Debrecenben, majd 2011. július 11-én Nagyváradon találkoztak a projekt partnerek a régió kereskedelmi kamaráinak, fogyasztóvédelmi hatóságainak, egyesületeinek képviselőivel annak érdekében, hogy a készülő kétnyelvű adatbázis releváns területeit meghatározzák.

A projekt vezetője Dr. Bencze Mátyás dékánhelyettes úr volt. A nagyváradi partnert Cristian Mihes dékánhelyettes úr képviselte.

A programban résztvevő szakértők:
• Dr. Fézer Tamás (kereskedelmi jog, Debreceni Egyetem)
• Dr. Hajnal Zsolt (fogyasztóvédelmi jog, Debreceni Egyetem)
• Diana Cirmaciu & Focsa Costin (fogyasztóvédelmi jog, Nagyváradi Egyetem)
• Cristian Mihes & Olar Gavril (kereskedelmi jog, Nagyváradi Egyetem)

2012. februárjában kezdte meg működését a kétnyelvű adatbázis, mely a www.huro-commlaw.eu címen érhető el.

Az adatbázis brossúrája pdf innen érhető el.