Hazai konferenciák, workshopok

A Jogtudományi gondolkodás értékelkötelezettsége


A DE ÁJK Államelméleti Műhelye és a Somló Bódog Társaság „A Jogtudományi gondolkodás értékelkötelezettsége” címmel rendez konferenciát 2017. április 22-én Debrecenben. A konferencia résztvevői arra a kérdésre keresik a választ, hogy milyen értékelkötelezettséggel jár együtt a jogtudósi perspektíva vállalása, és miként befolyásolja e perspektíva a jogtudomány tudományos pozícióját.

A konferencia pdf meghívója.
A konferencia részletes pdf programja.
pdf Konferencia koncepció.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!


A nép nevében?

Az alkotmányos demokrácia lehetséges változatai és valós riválisai


A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke és a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszéke 2016. január 12-13-án "A nép nevében? - Az alkotmányos demokrácia lehetséges változatai és valós riválisai" címmel közös konferenciát szervez. A konferencia helyszíne: CEU, Budapest, Nádor utca 11. 004. terem.

 

A hazai alkotmányos rendszer átalakításáról szóló főbb viták lezajlottak, a rivális álláspontok kirajzolódtak. Az új hatalmi rend intézményes gyakorlatát érdemes tágabb keretben is szemlélni. Milyen filozófiai megközelítések segíthetik a megértést? Milyen európai tendenciákkal vethetők össze a hazai folyamatok? Milyen súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár itthon a jogrendszer megváltoztatása? És lehetséges-e körülírni egy alkotmányos rekonstrukció elméleti és empirikus bázisát? Az alkotmányjogászoknak érdemes párbeszédet folytatniuk a politikai filozófia művelőivel és az empirikus felmérésekben jártas társadalomtudósokkal. A konferencia e közös gondolkodás része.

 

A rendezvény pdf programja.

 

További információk a DE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének Facebook oldalán.


RSVP: Kérjük, részvételi szándékát jelezze Balogh Évának anepnevebenkonferencia@gmail.com email címen.

 


Lehetőségek és kihívások. A virtuális világ jogi kérdései

 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a Debreceni Akadémiai Bizottság közreműködésével, a Jogi Munkabizottság szervezésével megrendezi a "Lehetőségek és kihívások. A virtuális világ jogi kérdései" c. tudománynapi konferenciát.

A konferencia pdf programja.
A rendezvény időpontja: 2015. november 25.
Helyszíne: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kassai úti Campus C/I.

 


Peres eljárások a XXI. században – az elektronikus kommunikáció kihívásai

 

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara meghívja az érdeklődőket a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével rendezett A tudomány evolúciója – a valós és a virtuális világok konferenciasorozat részeként szervezett „Peres eljárások a XXI. században – az elektronikus kommunikáció kihívásai” című tudományos konferenciára.

A konferencia pdf programja.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2015. november 19., csütörtök, Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) Csokonai TeremA munka világának digitalizálódása

 

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara meghívja Önt a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével rendezett A tudomány evolúciója – a valós és a virtuális világok konferenciasorozat részeként szervezett „A munka világának digitalizáláódása ” című műhelykonferenciára.
A konferencia előadásai olyan fő témákban kerülnek megtartásra, mint a munkavállalókat megillető adatvédelem, a véleménynyilvánítás újabb, főként online módjai, a távmunkavégzés perspektívái, a munkavállalók személyiségi jogainak védelme, az elektronikus formában közölt jognyilatkozatok, valamint a közösségi média és más online felületek potenciális munkajogi szerepe.

A rendezvény pdf programja.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2015. november 11., Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kassai úti Campus Kari Tanácsterem (ÁJK „C” földszint)