Gyűrűk és sugarak

Mit nyújt egy magyar város?

gyuruk_es_sugarak.jpg
2014. szeptember 15-én megjelent az MTA-DE Közszolgáltatási kutatócsoport empirikus tanulmányokat tartalmazó kötete, a Gyűrűk és sugarak – Mit nyújt egy magyar város? A kötet ténymegállapító tanulmányokat tartalmaz Hajdúböszörmény városának működéséről. Ezt a műfajt Magyary Zoltán és munkatársai teremtették meg Magyarországon az 1930-as években. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport jelen a munkájában e hagyományt követi, a mai kor követelményeinek megfelelő módon. A feldolgozás a Területi közszolgáltatások szabályozásai (2012-2016) című projekt részeként zajlott, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával. A fókuszpontban a helyi önkormányzatok szerepeinek változása állt, az egyes helyi, illetve helyi kihatású szervezési, szabályozási funkciók tekintetében. A 2014 februárjában létrejött együttműködés keretében Hajdúböszörmény Önkormányzata a Kutatócsoport számára lehetővé tette a működési körébe tartozó nyilvános információk megismerését, továbbá segítséget nyújtott a vizsgált közfeladatok ellátásának „tényleges résztvevőivel” való kapcsolatteremtésben. A kutatómunka eddigi eredményeit mutatja be a napokban megjelent tematikus tanulmánykötet.

abra.png
Hajdúböszörményt, mint a hajdúk egykori fővárosát, jellegzetes és egyedülálló sugaras-gyűrűs településszerkezete tette ismertté és most a kutatás által egy újabb arcával, a helyi közigazgatási-szervezés szabályozási hátterével és gyakorlatával, formális és informális hálózataival ismerkedhet meg az olvasó.A kötet tizenhárom kutatótizenhat tanulmányát tartalmazza; az egyes részek előtt rövidebb átvezető tanulmányokat olvashatunk a kutatásvezetőtől. A könyv a feldolgozott témák (a közvállalati formák helyi funkciói, közművelődés, egészségügyi ellátás, köznevelés, felsőoktatás területisége, helyi költségvetés, lakóhelyi szociális jelenségek kezelése, hatósági szolgáltatások, egyházak és civil szervezetek szerepe, rendészet, temetkezés) praktikus oldalára koncentrálva tárja fel és elemzi e város példáján keresztül a közszolgáltatás-szervezést érintő, jellemzően az utóbbi 6-8 évbenbekövetkezett változásokat és kihívásokat.
Az empirikuskutatás eredményei rámutatnak számos jelenségre, amelyek nemcsak Hajdúböszörmény sajátosságai, hanem sok máshazai önkormányzaté is. A tanulmányok számtalan eseten, grafikonon, táblázaton, illetve számadatokon keresztül teszik érthetővé és megfoghatóvá a témát az olvasó számára. A kötet, valamint a megjelenését követően is továbbélő és folyamatosan, internetes felületen bővülő kutatási adatbank további vizsgálódások alapját képezheti, segítheti az Önkormányzat munkáját, valamint újdonságot és „életszagú” tapasztalatot nyújthat az állam- és jogtudományi hallgatók számára tanulmányaik során.

A kötet adatai:

Szerkesztő: Horváth M. Tamás, a kutatócsoport vezetője és Bartha Ildikó, a kutatócsoport tudományos munkatársa
Általános lektor: Józsa Zoltán
Kutatásszervező: András Tünde
Kiadó: Dialóg Campus, Budapest—Pécs
Kiadás éve:2014
Méret: 168 x 238 mm
Terjedelem: 344 old.
Kötés:kartonált, ragasztott
ISBN: 978-615-5376-35-1


pdfTartalomjegyzék és előszó

Amennyiben a kötetből szeretne példányt kapni, kérjük, jelezze ezt a kutatócsoport e-mail címére (kozszolg.kut@law.unideb.hu) vagy Andrási Tündénél a (52) 512-700/77192 telefonszámon.