Prof. Dr. Balázs István

Prof. Dr. Balázs István

tanszékvezető, egyetemi tanár

ÁJK A/219. szoba
52/512-700/77027

balazs.istvan@law.unideb.hu
Kutatási területek: A közigazgatás struktúrája és működése, helyi önkormányzatok, közszolgálat.

Research Interests: Structure and function of public administration, local authorities, civil service.Fogadóóra:
Nappali képzés: Szerda: 9.00-10.00
Levelező képzés: pénteki napokon, előzetes emailen történő bejelentkezés alapján
Office hours: Wednesday: 9.00-10.00 am

Oktatott tárgyak: Közigazgatási jog, Közigazgatáselmélet, Összehasonlító közigazgatási jog
Courses: Administrative Law, Administration Theory, Comparative Administrative Law

pdf Önéletrajz
pdf CV - English


Publikációk/Publications


Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Balázs István; Globális problémák és nemzeti szabályozás: a szabályozási statégiák kihívásai.=Magyar Közigazgatás, Új folyam(2011)/2.szám,59-65.oldal
  • Balázs István; A közszolgálat változásai= A közigazgatás tudomáyos vizsgálata egykor és ma.szerk. Fazekas Marianna, Budapest,Gondolat Kiadó,2011., 154-174 oldal
  • Az Európai Unió tagállamai közigazgatása.szerk. Szamel Katalin- Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula,Budapest,Complex Kiadó,2011, 970 oldal, ISBN:978-963-295-216-1)
  • Balázs István; A közigazgatás változásai Magyarországon és Európában a rendszeváltástól napjainkig. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 203 oldal
  •  Balázs István; Az autonómia-felfogás változása az új magyar helyi önkormányzati szabályozásban. Állam-és Jogtudomány 53 (2-3) pp. 213-214.(2012)
  • Balázs; István; Eastern Europe in Transition, the Case of Hungary The Readjustement of Public Administration, Programs and Aspects of the Transformation of Public Administration in Hungary between 1990-2002. Acta Juridica Hungarica. Hungarian Journal of Legal Studies. Volume 53, Number 2, June 2012. 115-132 pp.
  •  Balázs István; Az „Európai Közigazgatási Térség” és az európai közigazgatási jog, In: Lapsánszky András (szerk.) Közigazgatási jog.: Fejezetek szakigazgatásaink köréből. I.. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 43-78. (ISBN:978 963 295 316 8)
  • Balázs István (szerk.) Magyar Közigazgatási Jog: Általános rész, Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. (ISBN:978 963 318 398 4)
  • Balázs István, Balogh Zsolt Péter, Barabás Gergely, Danka Ferenc, Fazekas János, Fazekas Marianna, F Rozsnyai Krisztina, Fürcht Pál, Hoffman István, Hoffmanné Németh Ildikó, Kecső Gábor, Szalai Éva, Nagy Marianna, Hoffman István (szerk.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata: Második, hatályosított kiadás,Budapest: HVG ORAC, 2014. 576 p.(ISBN:978963258 2276)
  • Balázs István; L’intercommunalité en Hongrie. In: Marie-Christine STECKEL-ASSOUÉRE (szerk.) Regards croisés sur les mutations de l'intercommunalité.. Paris: Edition l'Harmattan, 2014. pp. 425-435.(ISBN:978-2-343-03033-3)