Dr. Veszprémi Bernadett

Dr. Veszprémi Bernadett

egyetemi adjunktus

ÁJK A/220. szoba
52/512-700/77123
veszpremi.bernadett@law.unideb.hu
Kutatási területek: közszolgálat, e-közigazgatás

Research Interests: civil service, e-government


Fogadóóra: -
Office hours: -

Oktatott tárgyak: Közigazgatási jog, Helyi önkormányzatok, Közigazgatás alapintézményei, Jogi informatika, Közigazgatási informatika
Courses: Administrative Law, Local authorities, The basic institutions of public administration, Legal information technology, Adminstrative information technology

pdf Önéletrajz(2011)

Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Veszprémi Bernadett: Az információs társadalom kihívásai és a közigazgatás reakciói, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. (egyetemi jegyzet)
  • Veszprémi Bernadett: Az e-kormányzás, e-közigazgatás kialakulását megalapozó hazai dokumentumok és az e-közigazgatás ágazati irányítása. In: Infokommunikációs Jog. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015. / megjelenés alatt / (könyvfejezet)
  • Árva – Balázs – Barta – Veszprémi: Magyar közigazgatási jog. Általános Rész 1. kötet. Debreceni Egyetemi kiadó, Debrecen, 2015. II., XIII. fejezet / megjelenés alatt /
  • Árva – Balázs – Barta – Veszprémi: Magyar közigazgatási jog. Általános Rész 2. kötet. Debreceni Egyetemi kiadó, Debrecen, 2014. II., XIII. fejezet / megjelenés alatt /
  • Árva - Balázs - Barta - Veszprémi: Helyi önkormányzatok. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014. VII., IX., XI., XII. fejezetek
  • Veszprémi Bernadett: A tájékoztatási kötelezettség megjelenése, különös tekintettel az önkormányzati honlapok felépítésével kapcsolatos jogi elvárásokra. INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 3: pp. 111-117. (2014)
  • Veszprémi Bernadett: The most significant changes affecting the administrative work of Hungarian local authorities. JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 5: pp. 97-101. (2014)
  • Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai. In: Közigazgatási jog: Fejezetek szakigazgatásaink köréből. 2., Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. 679 p. Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2013. pp. 359-401.
  • Árva - Balázs - Barta - Veszprémi: Közigazgatás-elmélet: Második, átdolgozott kiadás.Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. IX. Fejezet
  • Veszprémi Bernadett: Felelősség a közszolgálatban. Debreceni Egyetem Kiadó, Debrecen, 2012. (egyetemi tankönyv)