Dr. Barta Attila

Dr. Barta Attila

egyetemi adjunktus

ÁJK A/220. szoba
52/512-700/77123
barta.attila@law.unideb.hu

Kutatási területek: területi államigazgatás, a közigazgatási jog és sajátosságai, a közigazgatás intézményrendszere, közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák, közigazgatási hatósági alapeljárás, a helyi igazgatás kialakulása és fejlődése, a helyi önkormányzatok társulásai, területfejlesztés és területrendezés, a helyi önkormányzatok és központi állami szervek kapcsolata, településfejlesztés, települési szociális ellátórendszer, középszintű közigazgatás

Research Interests: territorial state administration, administrative law and its characteristics, system of public administrative institutions, paraetatic administration and autonomous administrative structures, public procedural law, development of local administration, associates of self-governments, regional development and country planning, relations between self-governments and central administrative organs, city development, social system of cities, mid-level public administration

Fogadóóra: Hétfő: 10.00-11.00
Office hours: Monday: 10–11 a.m
Oktatott tárgyak: közigazgatási jog általános rész, közigazgatási jog különös rész, közigazgatás alapintézményei, közigazgatási eljárások, hatósági eljárás, közfeladatok és közigazgatási funkciók, helyi önkormányzatok, közigazgatás-elmélet, területi államigazgatás Magyarországon, a fejlesztő megye

Courses: Administrative Law (general part and institutions), Administrative Law (specialized branches and institutions), Basic Institutions of Public Administration, Administrative Procedures, Public Proceedings, Public Tasks and Administrative Functions, Self-governments, Adminiastrive-theory, Territorial State Administration in Hungary, The Developer County

pdf Önéletrajz

pdf English CV

Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:

• A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS (3) pp. 14-20. (2015)
• A területi államigazgatás változásai 2010-2014. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS (6) pp. 1-7. (2014)
• Területi államigazgatás Magyarországon. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 317 p.(Dignitas Iuris Debreceni Iskola; XIII.) (ISBN:9789636934989)
• Területfejlesztés területrendezés. In: Lapsánszky András (szerk.) Közigazgatási jog: Fejezetek szakigazgatásaink köréből. 679 p. Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2013. pp. 421-458. 2., Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás (ISBN:978 963 295 317 5)
• Kozma Gábor - Barta Attila: Geographical aspects of the changes of Hungary's deconcentrated state administration system between 1990 and 2012. BULLETIN OF GEOGRAPHY SOCIO-ECONOMIC SERIES 20: (20) pp. 59-69. (2013)
• A területi államigazgatás változásai az elmúlt húsz évben. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 5: (2) pp. 3-10. (2012)
• New Trends in The Territorial Representation of Governments. CURENTUL JURIDIC 48: pp. 75-84. (2012)
• Mező Ferenc - Barta Attila - Kozma Gábor: Changes in the System of Deconcantrated Public Administration in Hungary After 1990 In: Ioan Horga, Iordan Gh Barbalescu, Adrian Ivan, Mykolai Palinchak, Süli-Zakar István (szerk.) Regional and Cohesion Policy: Insights into the role of the Partnership Principle in the New Policy Design. Konferencia helye, ideje: Oradea, Románia, 2010.05.20 Oradea:University of Oradea Press, 2011. pp. 81-87. (ISBN:978-606-10-0449-2)
• Tocqueville az amerikai közigazgatásról. MISKOLCI JOGI SZEMLE 4:(1) pp. 113-135. (2009)
• A területi államigazgatás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. KÖZJOGI SZEMLE 2:(1) pp. 59-66. (2009)