Szakirányú továbbképzések

Karunk széles körben biztosít posztgraduális képzési lehetőségeket végzett jogászoknak és speciális jogi ismeretek megszerzésében érdekelt más szakmabelieknek. Szakjogász képzést indítunk a biztosítási jog, az Európa-jog, az ingatlanforgalom, a környezetvédelem, a kriminalisztika és a helyi jogszabályszerkesztés, valamint sportjog szakirányokban. Jogi szakokleveles szakemberképzést indítunk gazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi, humánpolitikai, közpolitikai területeken, kriminalisztika, helyi jogszabályszerkesztés és sportjogi szakirányban. Képzéseink intenzívek és gyakorlatorientáltak, a sikeres professzionális specializáció alapjául szolgálhatnak.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a szakirányú posztgraduális továbbképzéseinket folyamatosan megújítjuk és szakképzési kínálatunkat szélesítjük. Az egyes szakok háttéranyagának átstrukturálásával a képzés hatékonyságát is növelni kívántuk. A képzések többségében négy tanulmányi félév alatt (amelyből az utolsó félévben csak a záróvizsga-felkészítés, a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga letétele történik) biztosítjuk a speciális szakképzettség, a többes szakértelem megszerzését az érdeklődő szakemberek számára.

A szakokra minden tanévben lehet jelentkezni a honlapon közzétett feltételek mellett. Jelentkezési határidő a legtöbb képzés esetén az aktuális tanév szeptember 10-e (az oktatás kezdete: október 1.), egyes képzések esetén viszont február 15-e (az oktatás kezdete: március 1.). A DE ÁJK bármelyik szakán végzett hallgatónak Karunk 10% kedvezményt biztosít a továbbképzési szakok költségtérítési díjából.Szakjogász képzések


Biztosítási szakjogász >

Európa-jogi szakjogász >

Helyi jogszabályszerkesztő szakjogász >

HR szakjogász >

Ingatlanforgalmi szakjogász >

Környezetvédelmi szakjogász >

Kriminalisztikai szakjogász >

Sportjogi szakjogász >
 

Továbbképzési szakok


Humánpolitikai szakember >

Jogi szakokleveles gazdasági szakember >

Jogi szakokleveles egészségügyi szakember >

Jogi szakokleveles helyi jogszabályszerkesztő >

Jogi szakokleveles sportjogi tanácsadó >

Környezetvédelmi jogi szakember >

Közpolitikai elemző >

Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember >Jelentkezés és információk


natafalussy_rita.jpgNátafalussy Rita, ügyvivő szakértő (DE ÁJK Dékáni Hivatal)

Szoba: ÁJK A/18.

Telefon: (52) 512-700/77129

E-mail: natafalussy.rita@law.unideb.hu
Jelentkezni a mellékletekkel együtt kitöltött jelentkezési lap elküldésével ugyanezen címen lehet. A beiratkozással és évkezdéssel kapcsolatos további információkról a jelentkezők levélben kapnak értesítést.

doc Jelentkezési lap 2017