A kar szervezete

Dékáni Hivatal


A kar vezetését és a dékán igazgatási tevékenységét a dékáni hivatal segíti.

A dékáni hivatal feladatai:
 • a hallgatók tanulmányi és ösztöndíj-ügyeinek intézése (a Tanulmányi Csoporton keresztül)
 • a kari testületek üléseinek előkészítése
 • ügyiratkezelés és irattározás
 • a kart érintő pályázati ügyekben adatszolgáltatás és az adminisztratív feladatok ellátása
 • humánpolitikával kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása
 • a kari költségvetés alapján az egyes bevételek, kiadások figyelemmel kísérése

A Dékáni Hivatal munkatársai > 

Tanulmányi Osztály

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai >
Tanszékek

 

A Karon az oktatás és kutatás tanszéki keretek között szerveződik. A Kar tanszékeiről, a tanszékek elérhetőségéről, adminisztrációjáról, munkatársairól, oktatási és kutatási tevékenységéről a Tanszékek menüpontban szerezhető információ. 

 Doktori Iskola

 

A Karon a doktori képzés a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának keretei között zajlik. A Doktori Iskoláról, tagjairól, hallgatóiról, a doktori cselekményekről, a felvételiről és a Doktori Iskola adminisztrációjáról a Doktori Iskola menüpontban szerezhető információ. 

 Kari Tanács


A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a Kar demokratikus működésének alapköve. Tagjai a Kar munkatársainak választott képviselői, hivatalból a dékáni vezetés és a hallgatókat képviselő hallgatói önkormányzati tagok. A Kari Tanács feladatai sokrétűek.

A Kari Tanács tehát
 • elfogadja a kari költségvetést,
 • dönt kari kitüntetések alapításáról és odaítéléséről,
 • a kari szabályzatokat elfogadásra javasolja a Szenátusnak,
 • dönt a kari képzési programokról (új szakok indítása, meglevő szakok mintatanterveinek elfogadása),
 • véleményt nyilvánít valamennyi kari személyzeti kérdésben (pályázatok kiírása, pályázók véleményezése),
 • dönt a kari vezetőkről (dékán, dékánhelyettesek) és a kari bizottságok tagjairól, és
 • dönt a hallgatói tanulmányi pályázatok rangsorolásáról (köztársasági ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, demonstrátor).

A Kari Tanács határozatai:

 Kari bizottságok

Tanulmányi Bizottság
Elnök: Dr. Árva Zsuzsa oktatási dékánhelyettes, hivatalból
Tagok: Dr. Balla Zsuzsanna, Dr. Madai Sándor, Dr. Papp László, Dr. Török Éva
Hallgató tagok: Szilágyi Gergő, Bihari Erika, Sikora Marko, Szilágyi Zsuzsanna, Debreceni Cintia

Kreditátviteli albizottság
Elnök: Dr. Árva Zsuzsanna oktatási dékánhelyettes, hivatalból
Tagok: Dr. Török Éva
Hallgató tagok: Debreceni Cintia, Szilágyi Gergő

Minőségbiztosítási és - fejlesztési Bizottság
Elnök: Dr. Fézer Tamás
Tag: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett
Hallgató tagok: Nagy László, Veszprémy Zoltán

Tudományos és Publikációs és Könyvtári Bizottság
Elnök: Dr. Bencze Mátyás tudományos és stratégiai dékánhelyettes, hivatalból
Tagok: Karácsony Gyöngyi (a könyvtárvezető által kijelölt könyvtáros), Pergéné Szabó Enikő (a könyvtár vezetője), Dr. Bartha Ildikó, Dr. Szabadfalvi József, Dr. Fodor László, Dr. Kovács Ágnes
Hallgató tag: Szilágyi Gergő

Külügyi, Pályázati és PR Bizottság
Elnök: Dr. Fézer Tamás fejlesztési és külkapcsolati dékánhelyettes, hivatalból
Tagok: Dr. Bencze Mátyás, Dr. Ficsor Krisztina, Dr. Hajnal Zsolt
Hallgató tag: Debreceni Cintia

Promóciós Bizottság
Elnök: Dr. Horváth M. Tamás
Tagok: Dr. Csécsy György, Dr. Szabadfalvi József, Dr. Szabó Béla, Dr. Szikora Veronika

Gazdasági Bizottság
Elnök: Dr. Bencze Mátyás tudományos és stratégiai dékánhelyettes, hivatalból
Tagok: Dr. Fézer Tamás, Dr. Zaccaria Márton, A Dékáni Hivatal vezetője, hivatalból

DETEP Kari Bizottság
Elnök: Dr. Árva Zsuzsa oktatási dékánhelyettes, hivatalból
Tagok: Dr. Balogh Judit (a kari TDK működését koordináló oktató), Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin
Hallgató tag: Szilágyi Zsuzsanna

Fogyatékkal Élő Hallgatók Ügyeinek Kari Bizottsága
(A Debreceni Egyetem Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmódot Biztosító Szabályzata szerint Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Kari Bizottság)
Elnök: Dr. Fónai Mihály
Tagok: TB által delegált egy oktató: Dr. Varga Judit, Dékáni Hivatal vezetője, hivatalból
Hallgató tag: Sikora Marko (Kari Hallgatói Juttatási Bizottság által delegált egy fő)
Megjegyzés: A Kari Tanács által ideiglenesen megválasztott bizottság

Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság
Elnöke: Dr. Pribula László
Tagok: Dr. Barta Attila, Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett
Hallgató tagok: Szilágyi Zsuzsanna, Debreceni Cintia

 


Kari Habilitációs Előkészítő Bizottság
Elnöke: Dr. Szikora Veronika dékán, hivatalból
Tagok: Dr. Bencze Mátyás, Dr. Csécsy György, Dr. Horváth M. Tamás, Dr. Szabadfalvi József
Megjegyzés: A Kari Tanács határozata szerint (2017. április 5.) Dr. Szabó Béla a Társadalomtudományok Tudományterületi Habilitációs Bizottság jelenlegi elnöke, a Kari Habilitációs Előkészítő Bizottság üléseinek állandó meghívottja.


Megjegyzés: A Dékáni Hivatal vezető pályázat kiírása folyamatban van.