A kar szervezete

Dékáni Hivatal


A kar vezetését és a dékán igazgatási tevékenységét a dékáni hivatal segíti.

A dékáni hivatal feladatai:
 • a hallgatók tanulmányi és ösztöndíj-ügyeinek intézése (a Tanulmányi Csoporton keresztül)
 • a kari testületek üléseinek előkészítése
 • ügyiratkezelés és irattározás
 • a kart érintő pályázati ügyekben adatszolgáltatás és az adminisztratív feladatok ellátása
 • humánpolitikával kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása
 • a kari költségvetés alapján az egyes bevételek, kiadások figyelemmel kísérése

A Dékáni Hivatal munkatársai > 

Tanulmányi Osztály

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai >
Tanszékek

 

A Karon az oktatás és kutatás tanszéki keretek között szerveződik. A Kar tanszékeiről, a tanszékek elérhetőségéről, adminisztrációjáról, munkatársairól, oktatási és kutatási tevékenységéről a Tanszékek menüpontban szerezhető információ. 

 Doktori Iskola

 

A Karon a doktori képzés a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának keretei között zajlik. A Doktori Iskoláról, tagjairól, hallgatóiról, a doktori cselekményekről, a felvételiről és a Doktori Iskola adminisztrációjáról a Doktori Iskola menüpontban szerezhető információ. 

 Kari Tanács


A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a Kar demokratikus működésének alapköve. Tagjai a Kar munkatársainak választott képviselői, hivatalból a dékáni vezetés és a hallgatókat képviselő hallgatói önkormányzati tagok. A Kari Tanács feladatai sokrétűek.

A Kari Tanács tehát
 • elfogadja a kari költségvetést,
 • dönt kari kitüntetések alapításáról és odaítéléséről,
 • a kari szabályzatokat elfogadásra javasolja a Szenátusnak,
 • dönt a kari képzési programokról (új szakok indítása, meglevő szakok mintatanterveinek elfogadása),
 • véleményt nyilvánít valamennyi kari személyzeti kérdésben (pályázatok kiírása, pályázók véleményezése),
 • dönt a kari vezetőkről (dékán, dékánhelyettesek) és a kari bizottságok tagjairól, és
 • dönt a hallgatói tanulmányi pályázatok rangsorolásáról (köztársasági ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, demonstrátor).

A Kari Tanács határozatai:

 Kari bizottságok


Tanulmányi Bizottság


Elnök: Dr. Árva Zsuzsa dékánhelyettes
Tagok: Dr. Balla Zsuzsa, Dr. Madai Sándor, Dr. Papp László, Bihari Erika, Csonka Réka, Gócza Ágnes, Husi Dávid, Zeke Péter

Kreditátviteli albizottság
Elnök:Dr. Árva Zsuzsa, dékánhelyettes
Tagok: Gócza Ágnes, Debreceni Cintia

Minőségbiztosítási és -fejlesztési Bizottság

Elnök: Dr. Fónai Mihály
Tagok: Dr. Nádas György, Dr. Barta Attila, Bihari Erika, Gócza Ágnes, Fekete Péter Pál

Tudományos és Publikációs és Könyvtári Bizottság

Elnök: Dr. Fézer Tamás dékánhelyettes
Tagok: Karácsony Gyöngyi, Dr. Bartha Ildikó, Dr. Fodor László, Dr. Madai Sándor, Dr. Bencze Mátyás, Pergéné Szabó Enikő, Fekete Péter Pál
Titkár: Dr. Papp László

Külügyi, Pályázati és PR Bizottság

Elnök: Dr. Bencze Mátyás dékánhelyettes
Tagok: Dr. Fézer Tamás, Dr. Szemesi Sándor, Dr. Barta Attila, Debreceni Cintia
Titkár: Dr. Kovács Ágnes

Promóciós Bizottság

Elnök: Dr. Horváth M. Tamás
Tagok: Dr. Csécsy György, dr. Szabadfalvi József, dr. Szabó Béla, dr. Várnay Ernő
Titkár: Pálné dr. Juhász Edit

Gazdasági Bizottság

Elnök: Dr. Bencze Mátyás dékánhelyettes
Tagok: Dr. Fézer Tamás, Dr. Szabadfalvi József, Pálné dr. Juhász Edit

DETEP Kari Bizottság

Elnök: Dr. Árva Zsuzsa dékánhelyettes
Tagok: Dr. Balogh Judit, dr. Fónai Mihály, Gócza Ágnes

Fogyatékkal Élő Hallgatók Ügyeinek Kari Bizottsága

Elnök: Dr. Fónai Mihály
Tagok: Dr. Szikora Veronika, Nátafalussy Rita, Fekete Péter Pál

Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság
Elnöke: Dr. Pribula LÁszló
Tagok: Dr. Barta Attila, Dr. Rab Henriett, Gócza Ágnes

Kari Habilitációs Előkészítő Bizottság
Elnöke: Dr. Szabadfalvi József dékán
Tagok: Dr. Fodor László, Dr. Horváth M. Tamás, Dr. Szabó Béla, Dr. Várnay Ernő