A kar szervezete

Dékáni Hivatal


A kar vezetését és a dékán igazgatási tevékenységét a dékáni hivatal segíti.

A dékáni hivatal feladatai:
 • a hallgatók tanulmányi és ösztöndíj-ügyeinek intézése (a Tanulmányi Csoporton keresztül)
 • a kari testületek üléseinek előkészítése
 • ügyiratkezelés és irattározás
 • a kart érintő pályázati ügyekben adatszolgáltatás és az adminisztratív feladatok ellátása
 • humánpolitikával kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása
 • a kari költségvetés alapján az egyes bevételek, kiadások figyelemmel kísérése

A Dékáni Hivatal munkatársai > 

Tanulmányi Osztály

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai >
Tanszékek

 

A Karon az oktatás és kutatás tanszéki keretek között szerveződik. A Kar tanszékeiről, a tanszékek elérhetőségéről, adminisztrációjáról, munkatársairól, oktatási és kutatási tevékenységéről a Tanszékek menüpontban szerezhető információ. 

 Doktori Iskola

 

A Karon a doktori képzés a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának keretei között zajlik. A Doktori Iskoláról, tagjairól, hallgatóiról, a doktori cselekményekről, a felvételiről és a Doktori Iskola adminisztrációjáról a Doktori Iskola menüpontban szerezhető információ. 

 Kari Tanács


A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a Kar demokratikus működésének alapköve. Tagjai a Kar munkatársainak választott képviselői, hivatalból a dékáni vezetés és a hallgatókat képviselő hallgatói önkormányzati tagok. A Kari Tanács feladatai sokrétűek.

A Kari Tanács tehát
 • elfogadja a kari költségvetést,
 • dönt kari kitüntetések alapításáról és odaítéléséről,
 • a kari szabályzatokat elfogadásra javasolja a Szenátusnak,
 • dönt a kari képzési programokról (új szakok indítása, meglevő szakok mintatanterveinek elfogadása),
 • véleményt nyilvánít valamennyi kari személyzeti kérdésben (pályázatok kiírása, pályázók véleményezése),
 • dönt a kari vezetőkről (dékán, dékánhelyettesek) és a kari bizottságok tagjairól, és
 • dönt a hallgatói tanulmányi pályázatok rangsorolásáról (köztársasági ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, demonstrátor).

A Kari Tanács határozatai:

 Kari bizottságok