„Peres eljárások a XXI. században – az elektronikus kommunikáció kihívásai” c. konferencia

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara meghívja az érdeklődőket a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével rendezett A tudomány evolúciója – a valós és a virtuális világok konferenciasorozat részeként szervezett „Peres eljárások a XXI. században – az elektronikus kommunikáció kihívásai” című tudományos konferenciára.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2015. november 19., csütörtök
Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) Csokonai Terem

A konferencia programja

13:00 Köszöntő

13:15 A modern infokommunikációs eszközök felhasználásának lehetőségei és trendjei – nemzetközi kitekintés – Dr. Udvary Sándor tanszékvezető egyetemi docens (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék), alkotmánybírósági főtanácsadó

13:45 Az elektronikus kommunikáció kiterjesztése a bírósági eljárásokban - Dr. Kékedi Szabolcs az Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztályának vezetője

14:15 Az elektronikus fizetési meghagyás működése – Dr. Molnár Judit egyetemi adjunktus (DE-ÁJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék)

14:45 Elektronikus kommunikáció a szakértővel – Dr. Gergely Péter igazságügyi szakértő (Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi Orvostani Intézet),

15:15 Esettanulmány: Az elektronikus kommunikáció tapasztalatai Franciaországban – a Télé Recours rendszer– Dr. Nyilas Anna egyetemi adjunktus (DE-ÁJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék)


15:45 Záró gondolatok


A rendezvény a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Debreceni Akadémiai Bizottság közreműködésével, a Jogi Munkabizottság szervezésében valósult meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!