Prof. Dr. Szabó Béla

Prof. Dr. Szabó Béla

tanszékvezető egyetemi tanár

ÁJK.C/12.szoba
52/512-700/74802
szabo.bela@law.unideb.hu
Fogadóóra: Hétfő 12.30-13.30 (szorgalmi időszakban)

Oktatott tárgyak: Római jog
Római (köz)igazgatástörténet
Római jog Magyarországon
Magyar alkotmány- és jogtörténet

pdf Önéletrajz

Publikációs jegyzék