Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin

Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin

egyetemi docens

ÁJK. A/16.

 52/512-701/77121
siska.katalin@law.unideb.hu
Fogadóóra: Kedd 15.30-16.30 (Szeptember 26-tól)
Office hours: Tuesday 15.30-16.30 pm

Oktatott tárgyak: Diplomáciai fordulatok a nemzetközi integráció történetében, Emberi jogok, Street Law, Egyetemes állam -és jogtörténet, Magyar alkotmány- és jogtörténet, Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet, Jog és irodalom

Courses: Diplomatic Changings in the History of International Integration, Human Rights, Street Law, Hungarian History of Constitutional Law, Universal History of State and Law, Hungarian History of Constitutional and Administrational Law, Law and Literature.

pdf Önéletrajz
Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Jogtörténeti Munkafüzet I. összeállító és társszerző (Dr. Megyeri-Pálffi Zoltánnal és Dr. Papp Lászlóval). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press 2010.
  • Jogtörténeti tansegédlet I. Magyar alkotmány- és jogtörténetből társszerző (Dr. Balogh Judittal, Dr. Megyeri-Pálffi Zoltánnal, Dr. Papp Lászlóval és Dr. P. Szabó Bélával). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press 2010.
  • Jogtörténeti tansegédlet I. Magyar alkotmány- és közigazgatástörténetből társszerző (Dr. Balogh Judittal, Dr. Megyeri-Pálffi Zoltánnal és Dr. Papp Lászlóval). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press 2010.
  • A nemzetközi jog alapkérdései a nemzetközi kapcsolatok elméletének és történetének viszonylatában – tankönyv közigazgatási menedzsereknek – Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press 2010.
  • Jogtörténeti munkafüzet II. társszerző (Dr. Megyeri-Pálffi Zoltánnal és Dr. Papp Lászlóval). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press 2011.
  • Alkotmánytörténeti munkafüzet trásszerző (Dr. Megyeri-Pálffí Zoltánnal és Dr. Papp Lászlóval). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press 2011.
  • Az emberi jogok az arab világban. – Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press 2012
  • National Overview of Hungary (ICEA Europe Youth at Risk 1995., 71-83. o.)
  • Historical and legal perspectives of the right of asylum and extradition until the XIXth century –Péter Kovács (ed.): History in international law (Miskolc, 2004., 221-229. o.)
  • A Biztonsági Tanács átalakítására vonatkozó reformelképzelések. In: Siska Katalin - Szabó Krisztián (szerk.): A jövőből tanulni. Néhány aktuális kérdés a jog világából. Tanulmánykötet (Debrecen, 2007.) 115-134. o. (Szemesi Sándorral társszerzőként).