Szakdolgozat, záróvizsga

JOGÁSZ ZÁRÓVIZSGA (2017. tavasz)

Tisztelt Végzős Hallgatók!

Jogász nappali és levelező tagozaton a szakdolgozatok leadási ideje:
2017.01.16.13.00.-tól-01.27.12.00-ig (térítésmentesen) és 2017.01.30. 13.00.-tól-02.03..12.00-ig (térítéssel 800/Ft/nap).
A szakdolgozatot egy példányban kell leadni, amit a védés után visszakapnak a hallgatók.

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a tanszéki igazolólapot amit a dolgozat elejére kell bekötni, valamint az összes konzulensi aláírást. A szakdolgozatokat szerda kivételével ügyfélfogadási időben lehet leadni a tanulmányi osztály 1-es szobájában!

Hétfő: 13.00-16.00, Kedd-Csütörtök-Péntek: 8.00-12.00.! Kérjük az időpontok pontos betartását!

A záróvizsga hetek beosztását (bizottságok) a kari honlapon a záróvizsga/szakdolgozat résznél megtalálják. A szakdolgozat leadással a bizottságra való feljelentkezés rögzítése is megtörténik.

Azok a hallgatók, akik már a korábbi félévben elkezdték záróvizsgájukat és van még sikertelen vizsgájuk 2017.01.16-2017.01.27. között tudnak e-mailen feljelentkezni Nátafalussy Ritánál emailben . Az e-mail-ben adják meg a neptun kódjukat, tagozatukat és jelöljenek meg 1 bizottságot ahova feljelentkeznek.

Minden végzős hallgatónak, aki szakdolgozatot ad le, kötelező a könyvtár adatbázisába (DEA) feltölteni a szakdolgozatot és a feltöltésről kikérni az igazolást a könyvtárból és azt leadni a tanulmányi osztályon, vagy bedobni a hallgatói gyűjtőládába. Az igazolás leadásának utolsó napja: 2017.02.03.

A szakdolgozatok védésére: 2017. 02.20.-03.03. között kerül sor a tanszékek által meghatározott időben.

Üdvözlettel: Tanulmányi Osztály

pdf Záróvizsga hetek beosztása 2017 tavasz


Tételsor

pdf Alkotmányjog_záróvizsga tételsor

pdf Polgári jog  záróvizsga tételsor

pdf Büntetőjog záróvizsga tételsor

pdf Közigazgatási jog záróvizsga tételsor

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Régi hálóterv)

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Új hálóterv)


Segédanyag
pdf Záróvizsga felkészítő Európa jog (6.tételhez)
pdf Annotált_záróvizsga_tételsor Közigazgatási jog (2016)
pdf Záróvizsga Alkotmányjog Jogforrásjegyzék

Segédanyagok Alkotmányjog Záróvizsgához a moodle felületen.Tisztelt Végzős Hallgatók!

A szakdolgozati témaválasztás igazolásához a tanszéki igazolólapot (http://jog.unideb.hu/hallgatoknak/dokumentumtar/igazolólapok) az alábbi időpontban kell a nyilvántartásba vetetni, lepecsételtetni a C/8/B szobában:

- Nappali tagozatos hallgatók:
2016. 10. 24-től - 10. 28-ig délelőtti ügyfélfogadási időben 9-11.00-ig.
- Levelező tagozatos hallgatók:
2016. 10.17-től - 10. 28-ig délelőtti ügyfélfogadási időben 9-11.00-ig és délutáni ügyfélfogadási időben 13.00-15.00-ig.

Önöknek most csak a fejléc részt kell kitölteni és a tanszékvezetővel és konzulenssel aláíratni.
Az első és második konzultáció aláírása a dolgozat megírásához igazodik.
Az igazolólapra vigyázzanak, mert ezt az eredeti példányt kell majd a szakdolgozat elejére beköttetni.
E nélkül a szakdolgozat nem fogadható el!
Kérjük az időpont pontos betartását!
Késedelmes leadás nappalisoknak és levelezősöknek november 11-ig lehetséges.
Késedelmi díj 2000 Ft.

Tanulmányi Osztály

Igazgatásszervező Záróvizsga (2016)

Tételsor
pdf Államháztartástan
pdf Eljárásjogok
pdf EU Ismeretek és EU Politikák
pdf Helyi_önkormányzatok
pdf Közigazgatási_büntetőjog
pdf Közigazgatási jog
pdf Környezetvédelmi_igazgatás
pdf Közigazgatás alapintézményei
pdf Közigazgatási menedzsment
pdf Közigazgatási urbanisztika
pdf Közpolitika
pdf Közszolgálat és munkajog
pdf Magyar alkotmány-és közigazgatástörténet
pdf Magyar_alkotmányjog
pdf Nemzetközi_kapcsolatok
pdf Polgári jogIgazságügyi igazgatási szak záróvizsga (2016)

pdf Záróvizsga tételsorKözigazgatási menedzser szak záróvizsga (2016)

pdf Értékelési szempontok (jogesetek)

Tételek
pdf EU_Jogrendszere
pdf Közpénzügytan
pdf Jogeset


 Jogi Asszisztens Képzés Záróvizsga (2016)

pdf Záróvizsga tételsor 2016