Szakdolgozat, záróvizsga

JOGÁSZ ZÁRÓVIZSGA (2017. tavasz)

Tisztelt Végzős Hallgatók!

Jogász nappali és levelező tagozaton a szakdolgozatok leadási ideje:
2017.01.16.13.00.-tól-01.27.12.00-ig (térítésmentesen) és 2017.01.30. 13.00.-tól-02.03..12.00-ig (térítéssel 800/Ft/nap).
A szakdolgozatot egy példányban kell leadni, amit a védés után visszakapnak a hallgatók.

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a tanszéki igazolólapot amit a dolgozat elejére kell bekötni, valamint az összes konzulensi aláírást. A szakdolgozatokat szerda kivételével ügyfélfogadási időben lehet leadni a tanulmányi osztály 1-es szobájában!

Hétfő: 13.00-16.00, Kedd-Csütörtök-Péntek: 8.00-12.00.! Kérjük az időpontok pontos betartását!

A záróvizsga hetek beosztását (bizottságok) a kari honlapon a záróvizsga/szakdolgozat résznél megtalálják. A szakdolgozat leadással a bizottságra való feljelentkezés rögzítése is megtörténik.

Azok a hallgatók, akik már a korábbi félévben elkezdték záróvizsgájukat és van még sikertelen vizsgájuk 2017.01.16-2017.01.27. között tudnak e-mailen feljelentkezni Nátafalussy Ritánál emailben . Az e-mail-ben adják meg a neptun kódjukat, tagozatukat és jelöljenek meg 1 bizottságot ahova feljelentkeznek.

Minden végzős hallgatónak, aki szakdolgozatot ad le, kötelező a könyvtár adatbázisába (DEA) feltölteni a szakdolgozatot és a feltöltésről kikérni az igazolást a könyvtárból és azt leadni a tanulmányi osztályon, vagy bedobni a hallgatói gyűjtőládába. Az igazolás leadásának utolsó napja: 2017.02.03.

A szakdolgozatok védésére: 2017. 02.20.-03.03. között kerül sor a tanszékek által meghatározott időben.

Üdvözlettel: Tanulmányi Osztály

pdf Záróvizsga hetek beosztása 2017 tavasz
pdf Záróvizsgacsoportok bizottsággal 2017


Tételsor

pdf Alkotmányjog_záróvizsga_tételsor

pdf Polgári_jog_záróvizsga_tételsor

pdf Büntetőjog záróvizsga tételsor 

pdf Közigazgatási_jog_záróvizsga tételsor

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Régi hálóterv)

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Új hálóterv)


Segédanyag
pdf Annotált_záróvizsga_tételsor Közigazgatási jog (frissítve 2017.01.24.)


Szakdolgozat védés időpontok Jogász szak  (2017)

Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék:

Dr. Fodor László: 2017.02.23.  13.00 óra C/108/A.
Dr. Bányai Orsolya: 2017.02.23.  13.00 óra C/108/A.
Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett: 2017.02.24.  8.30 óra C/109.
Dr. Nádas György : 2017.02.24.  8.30 óra C/109.
Dr. Sipka Péter: 2017.02.24.  8.30 óra C/109.
Dr. Zaccari Márton Leó : 2017.02.24.  8.30 óra  C/109.

Alkotmányjogi Tanszék :
Dr. Balogh Éva: 2017.03.01.  14.00 óra A/217.

Büntetőeljárásjogi Tanszék:
Dr. Elek Balázs : 2017.02.21.  11.30 A/221
Dr. Szabó Krisztián : 2017.03.03.   8.30 óra   A/221.
Dr. Tóth Andrea Noémi : 2017.02.21.  11.30 óra   A/221.
Dr. Kardos Sándor : 2017.02.27. 8.00 óra  A/115.
Dr. Bíró Gyula : 2017.03.03. 9.00 óra  A/223.

Jogtörténeti Tanszék:
Dr. Papp László: 2017.02.20.  13.00 óra C/8/A.

Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék
Dr. Kémeri Zsófia Eszter: 2017. február 23. 14.30, helye: A/213.
Dr. Papp Nikolett: 2017. február 23. 14.30, helye: A/213.
Dr. Szemesi Sándor: 2017. február 23. 14.30, helye: A/213.

Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék
Dr. Madai Sándor: 2017. február 21. 8 óra, helye: A/115.
Dr. Sipos Ferenc: 2017. február 21. 8 óra, helye: A/115.
Dr. Görgényi Ilona: 2017. március 3. 8.00 Helye: A/115.
Dr. Pápai-Tarr : 2017. március 3 . 8.00 Helye: A/115.
Dr. Blaskó Béla: 2017. 02. 24. 9 óra A/115. (VÁLTOZÁS!)
Dr. Balla Lajos: 2017. 02. 27. 8 óra Helye: A/115.

Közigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Árva Zsuzsanna: 2017. február 23. 9 óra, helye: A/220.
Dr. Barta Attila: 2017. február 23. 9 óra, helye: A/220.

Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék
Dr. Horváth M. Tamás: 2017. február 23. 14.30, helye: A/223.
Dr. Balla Zsuzsanna: 2017. február 23. 14.30, helye: A/223.
Dr. Varga Judit: 2017. február 23. 14.30, helye: A/223.

Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Pribula László: 2017. március 2. 13 óra, helye: A/215.
Dr. Molnár Judit: 2017. március 2. 13 óra, helye. A/215.
Dr. Nyilas Anna: 2017. március 2. 13 óra, helye: A/215.
Dr. Zákány Judit: 2017. március 2. 13 óra helye: A/215.

Polgári Jogi Tanszék
Dr. Csécsy György: 2017. február 21. 10.00 óra helye: A/118.
Dr. Török Éva: 2017. február 21. 10.00 óra helye: A/118.
Dr. Fézer Tamás: 2017. február 22. 9 óra, helye: A/13.
Dr. Petkó Mihály: 2017. február 23. 9 óra, helye: A/119.
Dr. Varga Nelli: 2017. február 24. 9 óra helye: A/117.
Dr. Hajnal Zsolt: 2017. február 24. 9 óra helye: A/117.
Dr. Károlyi Géza: 2017. február 22. 12 óra helye: GTK 132-es szobaIgazgatásszervező Záróvizsga (2016)

Tételsor
pdf Államháztartástan
pdf Eljárásjogok
pdf EU Ismeretek és EU Politikák
pdf Helyi_önkormányzatok
pdf Közigazgatási_büntetőjog
pdf Közigazgatási jog
pdf Környezetvédelmi_igazgatás
pdf Közigazgatás alapintézményei
pdf Közigazgatási menedzsment
pdf Közigazgatási urbanisztika
pdf Közpolitika
pdf Közszolgálat és munkajog
pdf Magyar alkotmány-és közigazgatástörténet
pdf Magyar_alkotmányjog
pdf Nemzetközi_kapcsolatok
pdf Polgári jogIgazságügyi igazgatási szak záróvizsga (2016)

pdf Záróvizsga tételsorKözigazgatási menedzser szak záróvizsga (2016)

pdf Értékelési szempontok (jogesetek)

Tételek
pdf EU_Jogrendszere
pdf Közpénzügytan
pdf Jogeset


 Jogi Asszisztens Képzés Záróvizsga (2016)

pdf Záróvizsga tételsor 2016