Szakdolgozat, záróvizsga

JOGÁSZ ZÁRÓVIZSGA (2017. ősz)

Tisztelt Hallgatók!

Az őszi záróvizsgára a jelentkezés lezárult.  A vizsgák időpontjai az alábbiak alapján VÁLTOZTAK:

1. Alkotmányjog, Közigazgatási jog (szeptember 25-29.)
2. Polgári jog (október 16-20.)
3. Büntetőjog (november 6-10.)
4. Európa jog (november 27-december 1.)
5. Póthét (december 4-8.)

Akinek még szakdolgozatot is kell leadnia az 2017. augusztus 25-én ügyfélfogadási időben hozhatja DE-ÁJK A. épület földszint 18-as szobába a könyvtári feltöltést igazoló lappal együtt.

A védések időpontját a tanszékek 2017.08.28-2017.09.08. között bonyolítják le, a pontos időpontokról a tanszéken lehet érdeklődni, valamint felkerül a honlapra is.
A pontos időpontok a bizottságok névsorával augusztus közepéig felkerülnek a honlapra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek egy vizsgájuk hiányzik az abszolutórium megszerzéséhez, és már teljesítették a vizsgára bocsátás feltételeit, lehetőséget kapnak a vizsga letételére a 2017/18-as tanév őszi félévében is.

A vizsga időpontja, további feltételei:
- a félév elején, a tárgyfelvételt követően, a szorgalmi időszak 1-2 hetében, a tanszék által kijelölt napon egy alkalommal,
- az aktuális követelményrendszernek megfelelően,
- vizsga letételére méltányossági kedvezményes vizsgarend iránti kérelmet kell benyújtani a hallgatónak 2017. augusztus 16-ig (ez elérhető a kari honlap dokumentumtárában) (Amennyiben a hallgatónak a fenti vizsga-alkalommal nem sikerül a vizsgakövetelményeket teljesíteni, a vizsga-lehetőségeinek száma csökken eggyel, ismételt vizsgát a rendes vizsgaidőszakban tehet.)

Póthét
- Aki nem jelenik meg a 2017. őszi záróvizsga időszakban a beosztott vizsganapon, az a pót napra nem jelentkezhet be.
(Csak a vizsgán megjelent és elégtelent kapott hallgató vizsgázhat a pót héten újra, aki nem jelenik meg a vizsgán az nem!)
A pót héten két tárgyból lehet összesen vizsgázni. (Alkotmányjog-Közigazgatási Jog egy tárgynak számit

Tanulmányi Osztály

Záróvizsga bizottságok

Közigazgatási jog
pdf 1. Bizottság
pdf 2. Bizottság
pdf 3. Bizottság
pdf 4. Bizottság
pdf 5. Bizottság
pdf 6. Bizottság

Polgári jog
pdf 1. Bizottság
pdf 2. Bizottság
pdf 3. Bizottság
pdf 4. Bizottság
pdf 5. Bizottság
pdf 6. Bizottság

Tételsor
pdf Alkotmányjog_záróvizsga_tételsor
pdf Polgári_jog_záróvizsga_tételsor

pdf Büntetőjog záróvizsga tételsor

pdf Közigazgatási_jog_záróvizsga tételsor

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Régi hálóterv)

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Új hálóterv)

Segédanyag
pdf Annotált záróvizsga tételsor Közigazgatási jog (frissítve 2017.08.03)
pdf Jogforrásjegyzék Alkotmányjog

Alkotmányjogból a záróvizsga segédanyagok elérhetők a Moodle -ben.


Igazságügyi igazgatási záróvizsga (2017)


pdf Záróvizsga tételsorKözigazgatás-szervező Záróvizsga (2017)

Tételsor
pdf Államháztartástan
pdf EU Ismeretek
pdf Helyi_önkormányzatok
pdf Katasztrófavédelem és nemzetbiztonság
pdf Közfeladatok és közigazgatási funkciók
pdf Közigazgatási_eljárások
pdf Közigazgatási_informatika
pdf Közigazgatási__jog
pdf Közpolitika
pdf Közszolgálat és munkajog - Közös közszolgálati gyakorlat
pdf Polgári jog
Igazgatásszervező Záróvizsga (2017)

Tételsor
pdf Államháztartástan (2017)
pdf Eljárásjogok (2017)
pdf EU_Ismeretek és EU Politikák (2017)
pdf Helyi önkormányzatok (2017)
pdf Közigazgatási büntetőjog (2017)
pdf Közigazgatási jog (2017)
pdf Közigazgatás_alapintézményei (2017)
pdf Közigazgatási menedzsment (2017)
pdf Közigazgatási urbanisztika (2017)
pdf Közpolitika (2017)
pdf Környezetvédelmi igazgatás  (2017)
pdf Magyar Alkotmányjog (2017)
pdf Magyar alkotmány-és közigazgatástörténet (2017)
pdf Nemzetközi kapcsolatok (2017)

pdf Polgári jog (2017)
Jogi Asszisztens Záróvizsga (2017)


pdf Záróvizsga tételsor (feltöltve 2017.03.08.)
Közigazgatás-menedzser Szak Záróvizsga (2017)

pdf Értékelési szempontok (jogesetek)

Tételek
pdf EU_Jogrendszere
pdf Közpénzügytan
pdf Jogeset