Szakdolgozat, záróvizsga

JOGÁSZ ZÁRÓVIZSGA (2017. tavasz)

Tisztelt Végzős Hallgatók!

Jogász nappali és levelező tagozaton a szakdolgozatok leadási ideje:
2017.01.16.13.00.-tól-01.27.12.00-ig (térítésmentesen) és 2017.01.30. 13.00.-tól-02.03..12.00-ig (térítéssel 800/Ft/nap).
A szakdolgozatot egy példányban kell leadni, amit a védés után visszakapnak a hallgatók.

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a tanszéki igazolólapot amit a dolgozat elejére kell bekötni, valamint az összes konzulensi aláírást. A szakdolgozatokat szerda kivételével ügyfélfogadási időben lehet leadni a tanulmányi osztály 1-es szobájában!

Hétfő: 13.00-16.00, Kedd-Csütörtök-Péntek: 8.00-12.00.! Kérjük az időpontok pontos betartását!

A záróvizsga hetek beosztását (bizottságok) a kari honlapon a záróvizsga/szakdolgozat résznél megtalálják. A szakdolgozat leadással a bizottságra való feljelentkezés rögzítése is megtörténik.

Azok a hallgatók, akik már a korábbi félévben elkezdték záróvizsgájukat és van még sikertelen vizsgájuk 2017.01.16-2017.01.27. között tudnak e-mailen feljelentkezni Nátafalussy Ritánál emailben . Az e-mail-ben adják meg a neptun kódjukat, tagozatukat és jelöljenek meg 1 bizottságot ahova feljelentkeznek.

Minden végzős hallgatónak, aki szakdolgozatot ad le, kötelező a könyvtár adatbázisába (DEA) feltölteni a szakdolgozatot és a feltöltésről kikérni az igazolást a könyvtárból és azt leadni a tanulmányi osztályon, vagy bedobni a hallgatói gyűjtőládába. Az igazolás leadásának utolsó napja: 2017.02.03.

A szakdolgozatok védésére: 2017. 02.20.-03.03. között kerül sor a tanszékek által meghatározott időben.

pdf Záróvizsga hetek beosztása 2017 tavasz
pdf Záróvizsgacsoportok teremmel (frissítve 04.21)

Záróvizsga beosztások
pdf 1. Bizottság
pdf 2. Bizottság
pdf 3. Bizottság
pdf 4. Bizottság
pdf 5. Bizottság
pdf 6. Bizottság
pdf 7. Bizottság
pdf 8. Bizottság
pdf 9. Bizottság
pdf 10. Bizottság
pdf 11. Bizottság
pdf 12. Bizottság

Tételsor
pdf Alkotmányjog_záróvizsga_tételsor
pdf Polgári_jog_záróvizsga_tételsor

pdf Büntetőjog záróvizsga tételsor

pdf Közigazgatási_jog_záróvizsga tételsor

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Régi hálóterv)

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Új hálóterv)

Segédanyag
pdf Annotált_záróvizsga_tételsor Közigazgatási jog
pdf Jogforrásjegyzék Alkotmányjog

Alkotmányjogból a záróvizsga segédanyagok elérhetők a Moodle -ben.


Igazságügyi igazgatási záróvizsga (2017)


pdf Záróvizsga tételsor

Közigazgatás-szervező Záróvizsga (2017)

Tételsor
pdf Államháztartástan
pdf Helyi önkormányzatok
pdf Katasztrófavédelem és nemzetbiztonság
pdf Közfeladatok és Közigazgatási funkciók
pdf Közigazgatási_eljárások
pdf Közigazgatási informatika
pdf Közigazgatási jog
pdf Közpolitika
pdf Közszolgálat és munkajog - Közös közszolgálati gyakorlat
pdf Polgári jogIgazgatásszervező Záróvizsga (2017)

Tételsor
pdf Államháztartástan (2017)
pdf Eljárásjogok (2017)
pdf EU_Ismeretek és EU Politikák (2017)
pdf Helyi önkormányzatok (2017)
pdf Közigazgatási büntetőjog (2017)
pdf Közigazgatási jog (2017)
pdf Közigazgatás_alapintézményei (2017)
pdf Közigazgatási menedzsment (2017)
pdf Közigazgatási urbanisztika (2017)
pdf Közpolitika (2017)
pdf Környezetvédelmi igazgatás  (2017)
pdf Magyar Alkotmányjog (2017)
pdf Magyar alkotmány-és közigazgatástörténet (2017)
pdf Nemzetközi kapcsolatok (2017)

pdf Polgári jog (2017)


Jogi Asszisztens Záróvizsga (2017)


pdf Záróvizsga tételsor (feltöltve 2017.03.08.)Közigazgatás-menedzser Szak Záróvizsga (2017)


pdf Értékelési szempontok (jogesetek)

Tételek
pdf EU_Jogrendszere
pdf Közpénzügytan
pdf Jogeset