Szakdolgozat, záróvizsga

JOGÁSZ ZÁRÓVIZSGA (2017. tavasz)

Tisztelt Végzős Hallgatók!

Jogász nappali és levelező tagozaton a szakdolgozatok leadási ideje:
2017.01.16.13.00.-tól-01.27.12.00-ig (térítésmentesen) és 2017.01.30. 13.00.-tól-02.03..12.00-ig (térítéssel 800/Ft/nap).
A szakdolgozatot egy példányban kell leadni, amit a védés után visszakapnak a hallgatók.

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a tanszéki igazolólapot amit a dolgozat elejére kell bekötni, valamint az összes konzulensi aláírást. A szakdolgozatokat szerda kivételével ügyfélfogadási időben lehet leadni a tanulmányi osztály 1-es szobájában!

Hétfő: 13.00-16.00, Kedd-Csütörtök-Péntek: 8.00-12.00.! Kérjük az időpontok pontos betartását!

A záróvizsga hetek beosztását (bizottságok) a kari honlapon a záróvizsga/szakdolgozat résznél megtalálják. A szakdolgozat leadással a bizottságra való feljelentkezés rögzítése is megtörténik.

Azok a hallgatók, akik már a korábbi félévben elkezdték záróvizsgájukat és van még sikertelen vizsgájuk 2017.01.16-2017.01.27. között tudnak e-mailen feljelentkezni Nátafalussy Ritánál emailben . Az e-mail-ben adják meg a neptun kódjukat, tagozatukat és jelöljenek meg 1 bizottságot ahova feljelentkeznek.

Minden végzős hallgatónak, aki szakdolgozatot ad le, kötelező a könyvtár adatbázisába (DEA) feltölteni a szakdolgozatot és a feltöltésről kikérni az igazolást a könyvtárból és azt leadni a tanulmányi osztályon, vagy bedobni a hallgatói gyűjtőládába. Az igazolás leadásának utolsó napja: 2017.02.03.

A szakdolgozatok védésére: 2017. 02.20.-03.03. között kerül sor a tanszékek által meghatározott időben.

pdf Záróvizsga hetek beosztása 2017 tavasz
pdf Záróvizsga bizottságok teremmel
(frissítve 05.26)

Záróvizsga beosztások
pdf 1. Bizottság
pdf 2. Bizottság
pdf 3. Bizottság
pdf 4. Bizottság
pdf 5. Bizottság
pdf 6. Bizottság
pdf 7. Bizottság
pdf 8. Bizottság
pdf 9. Bizottság
pdf 10. Bizottság
pdf 11. Bizottság
pdf 12. Bizottság

pdf KÖZJOG PÓT ZV BEOSZTÁS_(1. BIZOTTSÁG)
pdf KÖZJOG PÓT ZV BEOSZTÁS (2. BIZOTTSÁG) Kezdés 9 óra!
Aki még jelentkezik 06.02 éjfélig, 06.07-ére kerülk!

pdf EURÓPA JOG PÓT ZV BEOSZTÁS


docx POLGÁRI JOG PÓT-ZV BEOSZTÁS

docx BÜNTETŐJOG PÓT-ZV BEOSZTÁS

Tételsor
pdf Alkotmányjog_záróvizsga_tételsor
pdf Polgári_jog_záróvizsga_tételsor

pdf Büntetőjog záróvizsga tételsor

pdf Közigazgatási_jog_záróvizsga tételsor

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Régi hálóterv)

pdf Európa jog záróvizsga tételsor (Új hálóterv)

Segédanyag
pdf Annotált_záróvizsga_tételsor Közigazgatási jog
pdf Jogforrásjegyzék Alkotmányjog

Alkotmányjogból a záróvizsga segédanyagok elérhetők a Moodle -ben.


Igazságügyi igazgatási záróvizsga (2017)


pdf Záróvizsga tételsor

Záróvizsga beosztások:

pdf I. Bizottság
pdf II. Bizottság
pdf III. Bizottság
pdf IV. Bizottság
pdf V. Bizottság
Közigazgatás-szervező Záróvizsga (2017)

Tételsor
pdf Államháztartástan
pdf EU Ismeretek
pdf Helyi_önkormányzatok
pdf Katasztrófavédelem és nemzetbiztonság
pdf Közfeladatok és közigazgatási funkciók
pdf Közigazgatási_eljárások
pdf Közigazgatási_informatika
pdf Közigazgatási__jog
pdf Közpolitika
pdf Közszolgálat és munkajog - Közös közszolgálati gyakorlat
pdf Polgári jog


Záróvizsga beosztások:

pdf A komplex tantárgycsoport
pdf B komplex tantárgycsoport
pdf F komplex tantárgycsoport

Igazgatásszervező Záróvizsga (2017)

Tételsor
pdf Államháztartástan (2017)
pdf Eljárásjogok (2017)
pdf EU_Ismeretek és EU Politikák (2017)
pdf Helyi önkormányzatok (2017)
pdf Közigazgatási büntetőjog (2017)
pdf Közigazgatási jog (2017)
pdf Közigazgatás_alapintézményei (2017)
pdf Közigazgatási menedzsment (2017)
pdf Közigazgatási urbanisztika (2017)
pdf Közpolitika (2017)
pdf Környezetvédelmi igazgatás  (2017)
pdf Magyar Alkotmányjog (2017)
pdf Magyar alkotmány-és közigazgatástörténet (2017)
pdf Nemzetközi kapcsolatok (2017)

pdf Polgári jog (2017)

Záróvizsga beosztások:

pdf A komplex tantárgycsoport
pdf B komplex tantárgycsoport
pdf C; D és E komplex tantárgycsoport
pdf G komplex tantárgycsoport
pdf H komplex tantárgycsoport


Jogi Asszisztens Záróvizsga (2017)


pdf Záróvizsga tételsor (feltöltve 2017.03.08.)


Záróvizsga beosztások :

pdf  I. Bizottság

pdf II. Bizottság

pdf  III. Bizottság

pdf IV. Bizottság
Közigazgatás-menedzser Szak Záróvizsga (2017)

Szakdolgozat védés időpont:
Dr. Balla Zsuzsanna: 2017. május 15. 14 óra, A/117.
Dr. Varga Nelli: 2017. május 15. 14 óra, A/117.

Záróvizsga beosztás:
pdf Beosztáspdf Értékelési szempontok (jogesetek)

Tételek
pdf EU_Jogrendszere
pdf Közpénzügytan
pdf Jogeset