Praetor Szakkollégium

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2013. június 27-én elfogadott határozatával döntött az Állam- és Jogtudományi Karon Praetor Szakkollégium létrehozásáról.

A Szakkollégium karunk nappali és levelező tagozatos hallgatóinak szellemi és közösségi műhelyeként működik, a 24/2013. (II. 5.) korm.rendelet a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóságról 19-24. §§-ában meghatározott követelményeknek megfelelően. A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése és a tehetséggondozás.

A Szakkollégium az Állam- és Jogtudományi Kar Dékánjának általános felügyelete mellett működik.

pdf Praetor Szakkollégium alapszabálya

pdf Praetor Szakkollégium tagfelvételi szabályzata


Kisfilmünket itt tekinthetik meg


A Szakkollégium Első Tanára: Dr. Szűcsné dr. Siska Katalin