Beiratkozási információk

TISZTELT HALLGATÓNK!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és örömmel köszöntjük a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói közt!


A beiratkozással
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A BEIRATKOZÁSOK időpontjai és helyszínei:


 Szak  Tagozat  Időpont  Helyszín
 Jogász  nappali, levelező  2017. 09. 12. 9.00 óra   TEOK* I. előadó (fszt. 113.)
Igazságügyi igazgatási    nappali, levelező  2017. 09. 12. 13.00 óra   TEOK* I. előadó (fszt. 113.)
 Jogi felsőoktatási szakképzés  nappali, levelező  2017. 09. 13. 09.00 óra   TEOK* I. előadó (fszt. 113.)

* Társadalomtudományi és Egészségtudományi Oktatási Központ (Kassai út 26.)

A beiratkozásra az alábbi dokumentumokat szíveskedjék magával hozni:
  • személyi igazolványát,
  • középiskolai bizonyítványát (amennyiben ez alapján nyert felvételt), érettségi bizonyítványát, felsőfokú végzettséget igazoló oklevelét/okleveleit, és a dokumentumokról készült jól látható fénymásolatot 1 példányban,
  • nyelvvizsga-bizonyítványát és a dokumentumról készült jól látható fénymásolatot 1 példányban,
  • TAJ kártyáját, adókártyáját és bankszámlaszámát,
  • 1 db 4×3 cm-es fényképet, 1 tollat a nyomtatványok kitöltéséhez

Felhívom a figyelmét, hogy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 3. § (3.) bekezdés értelmében, a hallga-tói jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek csak a beiratkozott hallgatót illetik meg. Aki nem iratkozik be, elveszti jogosultságát a képzésben. A beiratkozást követően, mint az egyetem hall-gatója kérheti a szabályoknak megfelelően hallgatói jogviszonya szüneteltetését (passzív félévet).

A Debreceni Egyetem 2017. szeptember 10-én, vasárnap 11 órai kezdettel tartja tanévnyitó ünnepségét a Főnix csarnokban. Kapunyitás 9:30-kor lesz. Pontos megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az évkezdésig jó pihenést kívánok!


Dr. Szikora Veronika s.k.
dékán