Miért válasszam a debreceni jogi kart?

Mit is tudhat ez a sokféleképpen nevezett város? Volt a maradandóság városa, a találkozások városa, a nap városa, cívisváros, kálvinista Róma. Debrecen, az ország második legnagyobb városa a legkülönfélébb érzelmeket váltja ki az emberekből. Egy dolog azonban biztos: vérbeli iskolavárosról van szó, melynek szíve az ország egyik legnagyobb egyeteme, a Debreceni Egyetem. Közel 30 ezer hallgató, mintegy 1500 oktató, 15 kar, impozáns főépület és campusok, hatalmas szellemi bázis – ez mind a Debreceni Egyetem, melynek egyik kara az Állam- és Jogtudományi Kar, ahol ma már mintegy kétezer fiatal áll elébe az egyetemi képzés kihívásainak.

Az 1914-ben akkor újonnan megalapított Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem négy karának egyike a Jog- és Államtudományi Kar volt. Debrecenben a jogászképzést 1948/49-ben felfüggesztették, amely aztán a város és az Egyetem (akkor Kossuth Lajos Tudományegyetem) összefogásának eredményeképpen 1996-ban indult újra. A Kar újraindulása óta eltelt idő elegendő volt ahhoz, hogy kialakuljanak a debreceni jogász- (és immáron igazgatásszervezős) élet hagyományai: a gólyáknak „kötelező” gólyatábor, a minden évben megrendezett joghallgatók és igazgatásszervező szakos hallgatók bálja, a tanulmányok képzeletbeli féltávjánál tartandó felezőbál, az államvizsgák letétele előtt szervezett végzősbál, vagy éppen a végzősök fáklyás felvonulása. A debreceni jogi karon barátságos légkör uralkodik, és rendszeresek az olyan, a szorosan vett egyetemi tanulmányokon kívüli rendezvények, amelyeken az oktatók és hallgatók egyaránt jelen vannak.

Valamennyi jogi kar közül kiemelkedő a kar egy hallgatóra jutó könyvtári szakkönyv-, és számítógép-állománya. Hallgatóink döntő többsége – elmondásuk szerint – ismét Karunkat választaná, ha újra felvételiznie. Az oktatók és hallgatók közötti harmonikus viszony végigkíséri az oktatás 2, 3 vagy éppen 5 évét. A Karunkon folyó oktatás a jól megközelíthető Kassai Úti Campus területén elhelyezkedő modern, minden igényt kielégítő infrastrukturális feltételekkel rendelkező oktatási épületben zajlik. Valamennyi, a hallgatók számára fontos szolgáltatás a Campus területén elérhető (tantermek, tanulmányi ügyintézés, jogi könyvesbolt, könyvtár, étkezési, sportolási és szórakozási lehetőségek, kollégium).

Miért érdemes első helyen a Debreceni Egyetem jogi karát választani?

  • A jogi tudás az egyik legjobban hasznosítható tudás. A jogi diplomával még ma is biztos lehet az elhelyezkedés.
  • Az igazgatásszervező diploma a köz- és a magánigazgatásban nyújt nagyon széleskörű elhelyezkedési lehetőséget.
  • Debrecen az ország egyik igazságszolgáltatási és közigazgatási centruma. Ez egyrészt kiváló gyakorlati lehetőségeket jelent, másrészt regionálisan a legtöbb álláslehetőség is Debrecenben található.
  • Magas színvonalú oktatás folyik. A Kar az elmúlt években független felmérések szerint is az ország legkiválóbb jogi karai közé tartozik.
  • Korszerű, gyakorlatorientált elméleti oktatás folyik. Az egyetemi képzés adta lehetőségek között a tárgyi tudás átadása mellett nagy hangsúlyt helyezünk a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen kézségek fejlesztésére.
  • Itt a legjobb egyetemistának lenni. Debrecen az ország egyik legvonzóbb városa. Debrecenben minden megtalálható, amire egy egyetemistának szüksége lehet: modern oktatási épületek, az ország második legjobban felszerelt könyvtára, komfortos kollégiumok, kulturális és sportlehetőségek (Főnix Csarnok, Kölcsey Központ, Apolló Art Mozi, MODEM Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ, Csokonai Színház, Sportuszoda, élményfürdő). Debrecenben található az ország egyik legkiterjedtebb egyetemi klubhálózata (Kazánház Egyetemi Klub, Klinika Egyetemi Klub, a Lovarda).
  • Debrecenben ennyi szolgáltatás mellett a fővárossal összehasonlítva a megélhetés nagyságrendekkel olcsóbb (közlekedés, közszolgáltatások, albérlet stb.).

Infrastrukturális feltételek


A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2002 szeptembere (a Kassai Úti Campus területén elhelyezkedő új oktatási központ átadása) óta minden igényt kielégítő infrastrukturális feltételeket tud hallgatói számára biztosítani. Az új központban négy (150, illetőleg 200 fő befogadására alkalmas) előadóterem, 21 szemináriumi terem (közöttük egy bírósági tárgyalótermet szimuláló „mintatárgyaló”), illetve két informatikai és nyelvi labor áll a hallgatók rendelkezésére. A Kassai úti Campus területén minden elérhető, amely a hallgatók tanulását és szabadidejének eltöltését szolgálja: oktatási egységek, tanulmányi ügyintézés, könyvtár, étkezési, sportolási és szórakozási lehetőségek, kollégiumi szállások és az országosan is egyedülálló, ingyenes wifi-hozzáférést biztosító, közel 14.000 m2 területű park, a Zöld Hullám.

Az új oktatási központban kapott elhelyezést a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár részét képező Társadalomtudományi Szakkönyvtár, amely gazdag jogi, közpolitikai és közgazdaságtani (hagyományos és elektronikus) könyv- és folyóirat-állománnyal rendelkezik. A jogi állományban megtalálhatóak a legújabb hazai és külföldi szakkönyvek, kommentárok és tankönyvek. A Társadalomtudományi Könyvtár állománya kiváló hátteret ad az interdiszciplináris oktatásnak, tanulásnak és kutatásnak. A jogi szakkönyvtár felszereltsége országos viszonylatban is kiemelkedő: független kimutatások szerint a jogi karok közül messze Debrecenben a legmagasabb az egy hallgatóra jutó szakkönyvek száma. A könyvtár területén közel 50 számítógép ingyenes szélessávú internet hozzáférést biztosít hallgatóinknak. Emellett az Egyetem területének jelentős részén ingyenes wi-fi hozzáférést is biztosítunk hallgatóink számára.

Személyi feltételek


Karunk közel 60 fős oktatói állománya szerencsésen ötvözi a gyakorlati tapasztalatokat az elmélyült elméleti ismeretekkel. Valamennyi jogi kart figyelembe véve Debrecenben az egyik legmagasabb a tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók száma (oktatóink 78 %-a). Karunk célkitűzése, hogy oktatói utánpótlását a Debrecenben végzett legtehetségesebb hallgatókkal biztosítsa, ily módon tanársegédeink, adjunktusaink többsége Karunk volt hallgatója. Ezt a lehetőséget a 2006-ban elindított Doktori Iskolánknak köszönhetően jövőbeli kiválóságaink számára is biztosítani akarjuk.

Ami hallgatóinknak jár


A Debreceni Egyetemen a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók tanulmányi ösztöndíjban, a kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó hallgatók pedig ezen túlmenően köztársasági ösztöndíjban vagy kiemelt ösztöndíjban részesülhetnek. Emellett az arra rászorulók egyszeri vagy rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhetnek, melynek összege a rászorultság fokától függően változhat.
Karunk nagy gondot fordít hallgatóink szakmai fejlődésének biztosítására, tehetséges hallgatóink teljesítményének ösztönzésére és elismerésére. A Kar évek óta résztvevője a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának. Ösztönözzük és segítjük hallgatóink részvételét a különböző országos és nemzetközi tanulmányi és jogesetoldó versenyeken. Hallgatóink sikeres szereplését az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) kiemelt feladatunknak tartjuk. Tanszéki koordinátorságot vállalói hallgatóink részére biztosítjuk, hogy bekapcsolódhassanak a tanszékeken folyó szakmai munkába. Hallgatóink teljesítményét a Tudományegyetemi Karok díjai, kitüntetései mellett a Kar saját alapítású Domokos Lajos Díjának adományozásával ismerjük el.
A Debreceni Egyetem jelenleg több mint 4.400 kollégiumi férőhellyel rendelkezik, amelyből 926 Magyarország legkorszerűbb kollégiumában, a jogi kar oktatási központjával szomszédos Campus Hotelben található. A férőhelyek egy részét tanulmányi teljesítmény, másik részét pedig szociális rászorultság alapján osztják el a jelentkezők között (az elsőéveseket kizárólag szociális szempontok alapján veszik fel). Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a legtöbb debreceni kollégium szobáiban internet-hozzáférést tudnak hallgatóink számára biztosítani.
A Debreceni Egyetem (a nappali tagozatos hallgatók számára kötelező 4 félév testnevelés mellett, mely az aerobictól a labdarúgáson át a vívásig szinte minden sportot lefed) közel 20 sportágban biztosítja a hallgatók számára a sportolás lehetőségét. A Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa éppúgy nyitott az érdeklődők számára, mint a Kamuti Jenő Vívóbajnokság. A jogi kar oktatási központjától 2 percre található a minden igényt kielégítő Debreceni Sportuszoda.
Karunk számos módon kívánja biztosítani hallgatóink gyakorlati tapasztalatszerzését. A képzés kötelező elemét képező szakmai gyakorlatok mellett olyan képzési elemeket is felajánlunk, amelyek segítsége révén hallgatóink másutt meg nem szerezhető kézségekkel és tapasztalatokkal lesznek gazdagabbak. 2004-től a Street Law Program keretében a hallgatók középiskolások számára tarthatnak előadásokat alapvető jogi kérdésekről.

Egyedülálló kezdeményezés az úgynevezett Drogklinika, valamint Alkoholklinika, amelynek keretében hallgatóink elsősorban a középiskolások és egyetemisták körében végeznek jogi felvilágosító munkát a kábítószer- és alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó problémák tekintetében. Úgyszintén lehetőséget biztosítunk arra, hogy hallgatóink a „nép ügyvédje” program keretében az arra rászorulók számára ügyvédek irányítása mellett jogi segítséget nyújthassanak. A jogklinika program keretében pedig bírósági tárgyalások szervezett látogatását, illetőleg a tárgyalásokon elhangzottak értékelését is biztosítjuk az érdeklődő hallgatóink számára.

2006 óta Karunk tagja a Senior Lawyers Programnak, melynek keretében minden félévben tapasztalt amerikai vendégoktatók érkeznek egyetemünkre, akik egy-egy témában angol nyelvű intenzív kurzusokat tartanak. A program jelentős segítséget nyújt abban, hogy a hallgatók az angol jogi terminológia elsajátításán és gyakorlásán túl a tárgyalt jogterületeket komplex módon, nemzetközi összehasonlításban vizsgálhassák, és betekintést nyerjenek egy másik jogrendszer sajátosságaiba.

A kar külföldi kapcsolatai rendkívül kiterjedtek. Külföldi jogi karokkal (például Bergen, Bécs, Linz, Würzburg, Granada, Aix-en-Provence, Nizza, Antwerpen, Nagyvárad, Maribor) kialakított kapcsolataink lehetővé teszik, hogy hallgatóink ösztöndíjas külföldi részképzésben vehessenek részt.

Hallgatói érdekképviselet


A diákélet legfőbb mozgatórugója a Hallgatói Önkormányzat, melynek valamennyi hallgató alanyi jogon tagja, és az általuk választott 13 képviselővel működik. A Hallgatói Önkormányzat szervezi többek között az elsősök számára a gólyatáborokat, tanév közben a jogász szakhetet, illetőleg a különféle tradicionális bálokat (gólyabál, felezőbál, gyűrűavató bál). Úgyszintén a Hallgatói Önkormányzat feladata a kari hallgatói lap, a Lextrém kiadása. A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata a hallgatói érdekek képviselete az Egyetem megfelelő fórumai előtt.