Pótfelvételi információk


A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2017/18. tanévben induló képzésekre pótfelvételi eljárás keretében is van lehetőség jelentkezni. Jelentkezési időszak: 2017. augusztus 7-ig.
osszes_hallgato_kis_meretben.jpg

Az Állam- és Jogtudományi Kar vezetősége és oktatói úgy gondolják, hogy a kar sikerének és népszerűségének egyik záloga, hogy hallgatóink meg legyenek elégedve az oktatás minőségével, illetve az azt kiegészítő szolgáltatásokkal. A tömegképzés negatív következményeit intézményünkben mindeddig sikerült – a hallgatók és oktatók között élő kontaktust lehetővé tevő oktatási formák fenntartásával – kompenzálni. Ehhez az ún. kiscsoportos (gyakorlatorientált) foglalkozások, a tehetséggondozás, tutorálás különböző módjai ehhez megfelelő keretet biztosítanak. Az intézményünkhöz első helyen jelentkezők növekvő száma, illetve az évről évre közzétett hallgatói, munkaadói visszajelzések és elégedettségi mutatók arról tanúskodnak, hogy jó úton járunk.

Karunkon mentori program működik, melynek célja, hogy az elsőéves hallgatók új környezetbe való beilleszkedését elősegítsük, és hasznos tanácsokkal szolgáljunk az egyetemi feladatok megfelelő szervezéséhez.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2017-es nyári pótfelvételi eljárásban is várja a jelentkezőket 2017. augusztus 7-ig:

Az Állam- és Jogtudományi Karon igazgatásszervező, közigazgatás-szervező vagy igazságügyi igazgatási szakon diplomát szerzett volt hallgatóink – egyszeri kredit-elismerési eljárással – 6 szemeszter alatt végezhetik el a jogász szakot. A kedvezményes lehetőségről bővebb tájékoztatás az pdf alábbi dokumentumban és linken található. Az egyszeri kredit-elismeréslehetőségét irányadónak tekintjük a más egyetemen szerzett igazgatásszervező diplomák esetében is, de a Debreceni Egyetem fenntartja a jogot, hogy a tárgyak elismerésérőlegyedileg határozzon az egyes tematikák közötti különbözőségek miatt.

A pótfelvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a www.felvi.hu oldalon, előzetes regisztrációt követően. Az eljárási díjat banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. A jelentkezéshez szükséges iratok listáját (bizonyítvány- és oklevélmásolatok, igazolások) a www.felvi.hu oldalon a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban találják. A felvi.hu oldal Egyetem, főiskolák menüpontjában találják a meghirdetett képzések listáját, a jelentkezési feltételeket, valamint a pontszámítás módját. A pótfelvételi eljárással kapcsolatban bővebb információkat a felvi.hu oldalon talál.

Az európai és nemzetközi üzleti jog angol nyelvű mesterképzés felvételi elbeszélgetésére 2017. augusztus 18-án (péntek) 13 órától kerül sor. Akik az elbeszélgetésen nem tudnak megjelenni, angol nyelvű motivációs levéllel kiválthatják a beszélgetést.

Képzéseinkről bővebb információt honlapunkon, a képzések aloldalon talál.

További felvilágosításért kérem forduljanak bizalommal a következő elérhetőségekhez:
  • Dékáni Hivatal:
telefonszám: 06-52-512-701
email: puskas.maria@law.unideb.hu
  • Dr. Balla Zsuzsa oktatási referens
telefonszám: 06-30-509-9956
email: balla.zsuzsa@law.unideb.hu