Dokumentumtár

Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék


Vizsgakérdések


Őszi. félév


pdf Agrárjog - önellenőrző kérdések

pdf Agrár-környezeti jog - tételsor

pdf Környezetvédelmi igazgatás 2016/17

pdf Munka -és szociális jog 1. minimum beugrókérdések 2016/17

pdf Munka- és szociális jog 3. szigorlati minimum kérdések_2016/17

pdf Humánerőforrás menedzsment - tételsor
Tavaszi. félév


pdf
Környezetjog tételsor

pdf Munka- és szociális jog 2. - kollokviumi minimumkérdések

pdf Munka- és szociális jog 3. - szigorlati minimumkérdések 2016. tavaszi vizsgakurzus

pdf Szociális- és kultúrális igazgatás tételsor

pdf Közszolgálat és munkajog tételsor

pdf Közszolgálat és munkajog tételsor (FOSZ)


Tansegédletek

pdf Alternatív vitarendezés - 2013.

pdf Agrár-környezeti jog - önellenőrző kérdések - 2013.

pdf Agrár-környezeti jog jogszabálylista - 2013.

pdf A környezetvédelem állami szervezetének vázlata - 2015.


Szemináriumi dolgozat


pdf Szemináriumi dolgozat - formai és tartalmi követelményekÉvfolyam- és szakdolgozati témakörök

pdf Aktuális témák az agrár- és környezetjog köréből