Rendezvényeink

DE MG DI pályázati felhívások az IM támogatásával/Calls for applications in the UD Géza Marton Doctoral School of Legal Studies with the support of the MOJ

pdf im-doktori_plyzatok_mdostott
doc im_phd_plyzati_lap-publikacio
doc im_phd_plyzati_lap-konferencia
doc im_phd_plyzati_lap-fordts_vagy_lektorls

pdf moj_phd_applications_modified
doc moj_phd_application_form_publication
doc moj_phd_application_form_conference
doc moj_phd_application_form_translation_or_proofreading

Kutatási fórum

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola PhD hallgatói minden félév végén kötelesek egy hozzávetőlegesen egy szerzői ív terjedelmű, a témavezetővel egyeztetett előrehaladási jelentésben összegezni az adott félévben folytatott szakmai kutatásaikat, publikációs és oktatási tevékenységüket. Az előrehaladási jelentések képezik az alapját a minden félév végén megrendezendő kutatási fórumnak, ahol a doktoranduszok 10-15 percben beszámolnak az elvégzett szakmai munkájukról, amit a jelen levő témavezetők, illetőleg a többi doktorandusz is kötetlen formában értékelhet. A kutatási fórumot hagyományosan a doktori iskola vezetője vezeti. Az előrehaladási jelentés és ez alapján a kutatási beszámoló elfogadásáról a témavezető javaslatára a doktori iskola vezetője, elutasításáról a doktori iskola tanácsa dönt. Az előrehaladási jelentés és a kutatási beszámoló elfogadása a tanulmányok folytatásának előfeltétele.
 • Legközelebbi kutatási fórumunkra 2017 júliusában kerül majd sor. 

Doktorandusz konferencia


Doktorandusz konferencia 2017

pdf Felhívás debreceni PhD konferencia 2017
doc Jelentkezési lap 2017
doc Publikációs követelmények 2017


A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (illetőleg a doktori iskola létrejöttét megelőzően a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara) 2017-ban immáron 14. alkalommal rendezi meg a Debreceni Doktorandusz Konferenciát, mely elsősorban a "tiszántúli" jogi karok doktori iskolái számára nyitott (Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem), de természetesen más jogi doktori iskolák doktoranduszait és doktorjelöltjeit is szeretettel látjuk konferenciánkon, melyen a részvétel díjtalan.

A 2017. évi doktorandusz konferenciára 2017. június 2-án került sor, a plenáris nyitó előadást Dr. Trócsányi László igazságügy miniszter fogja tartani.

A debreceni doktorandusz konferencia célja, hogy a PhD fokozat megszerzése előtt álló kollégáink számot adhassanak elért eredményeikről, felvethessék problémáikat, megoszthassák tapasztalataikat. Célunk, hogy a konferencia lehetőséget teremtsen arra, hogy a résztvevők reflektálhassanak doktori munkájuk előrehaladására, alkalmazott módszereikre és készülő doktori dolgozatuk alapvető téziseire. Szintén fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők előadásukban térjenek ki arra, hogy doktori munkájuk hogyan viszonyul a tudományterületükön irányadó hazai és külföldi diskurzusokhoz. Ezen célok érdekében a konferenciánkon 6-7 tematikus szekcióban szekciónként általában 5-6 PhD hallgató mutatja be tudományos eredményeit a három jogi kar (Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem) tudományos fokozattal rendelkező oktatói-témavezetőiből álló szekcióelnökség előtt, akiknek az egyik kiemelt feladata, hogy az elhangzottakat értékelve szakmai segítséget is adjanak a PhD hallgatók további kutatásaihoz. 2010-től kezdődően a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata nyomtatásban is megjelenik a Profectus in litteris szekciókiadványban.

A konferenciánkon elhangzott előadások 2009 óta a Profectus in litteris című kiadványban nyomtatásban is megjelennek.

A debreceni doktorandusz konferencia minden évben hagyományosan egy plenáris megnyitó előadással kezdődik. A doktorandusz konferencia eddigi plenáris előadói:
 • 2004. Prof. dr. Ruszoly József (egyetemi tanár, az 1996-ban újrainduló debreceni jogászképzés első intézetigazgatója)
 • 2005. dr. Petrétei József (egyetemi docens, igazságügy-miniszter)
 • 2006. Prof. dr. Jakab Éva (egyetemi tanár, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának alelnöke)
 • 2007. Prof. dr. Sajó András (a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága megválasztás előtt álló leendő bírája)
 • 2008. Prof. dr. Fésüs László (a MAB leköszönő elnöke, a Debreceni Egyetem rektora)
 • 2009. Prof. dr. Lőrincz Lajos (professor emeritus, 1996-ban az újrainduló debreceni jogászképzés idején a Kossuth Lajos Tudományegyetem Rektori Tanácsadó Testületének tagja)
 • 2010. Prof. dr. Kovács Péter (alkotmánybíró, egyetemi tanár, a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájának vezetője)
 • 2011. Prof. dr. Stipta István (egyetemi tanár, az 1996-ban újrainduló debreceni jogászképzés alapító oktatója, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese)
 • 2012. Prof. dr. Paczolay Péter (egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság elnöke)
 • 2013. Prof. dr. Mezey Barna (egyetemi tanár, az ELTE rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke)
 • 2014. Prof. dr. Lamm Vanda (az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, az MTA TK JTI kutatóprofesszora)
 • 2015. Prof. dr. Lévay Miklós (egyetemi tanár, alkotmánybíró)
 • 2016. Dr. Jakab András (az MTA TK Jogtudományi Intézet igazgatója)

Doktorandusz konferencia 2016
Doktorandusz konferencia 2015
Doktorandusz konferencia 2014
Doktorandusz konferencia 2013
Doktorandusz konferencia 2012
Doktorandusz konferencia 2011
Doktorandusz konferencia 2010