Szervezeti felépítés, oktatóink

A doktori iskola törzstagjai
A doktori iskola nem törzstag témavezetőiA Doktori Iskola Tanácsa

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanácsának elnöke a doktori iskola vezetője, míg további kilenc tagját a doktori iskola törzstagjai három évre választják meg oly módon, hogy a kilenc tagból hatan a doktori iskola választás időpontjában a MAB által elfogadott törzstagjai közül, hárman pedig a doktori iskola témavezetői közül kerüljenek ki. A doktori iskola tanácsának tanácskozási jogú résztvevői a doktori iskola azon törzstagjai, akik nem tagjai a doktori iskola tanácsának, valamint (amennyiben annak nem tagja) az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja és a doktori iskola titkára.

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanácsának tagjai 2017. július 1-től 2021. június 30-ig:
 • Prof. dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője (törzstag)
 • Prof. dr. Szabó Béla egyetemi tanár, a Doktori Iskola programvezetője (törzstag)
 • Prof. dr. Balázs István egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Bencze Mátyás egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Csécsy György egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Fodor László egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője (törzstag)
 • Prof. dr. Várnay Ernő egyetemi tanár (törzstag)
 • dr. habil. Balogh Judit egyetemi docens (törzstag)
 • dr. habil. Szikora Veronika egyetemi docens (törzstag)
A Doktori Iskola Tanácsának fontosabb feladatai:
 • elfogadja a doktori iskola működési szabályzatát, képzési tervét és minőségbiztosítási tervét;
 • elfogadja a doktorandusz kutatási témáját és dönt a kutatási téma megváltoztatása iránti kérelmekről;
 • dönt a doktori iskola törzstagjairól;
 • javaslatot tesz valamennyi, a Társadalomtudományi Doktori Tanács elé tartozó kérdésben.


A Társadalomtudományi Doktori Tanács

A Társadalomtudományi Doktori Tanács a Debreceni Egyetem három doktori iskolájából áll (Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola). A Társadalomtudományi Doktori Tanács összetételéről a doktori iskolák vezetőinek javaslatára az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács dönt. A Társadalomtudományi Doktori Tanács összetétele 2015. július 1-től 2018. június 30-ig:
 • elnök: Prof. dr. Berde Csaba (Ihrig Károly DI);
 • belső tagok: Prof. dr. Baranyi Béla (Ihrig Károly DI), Prof. dr. Fodor László (Marton Géza DI), dr. habil. Pető Károly (Ihrig Károly DI), Prof. dr. Popp József (Ihrig Károly DI), Prof. dr. Szabadfalvi József (Marton Géza DI), Prof. dr. Szabó Béla (Marton Géza DI), Prof. dr. Szakály Zoltán (Ihrig Károly DI), Prof. dr. Várnay Ernő (Marton Géza DI).
 • külső tagok: Jámborné Prof. dr. Róth Erika (Miskolci Egyetem - a Marton Géza DI képviseletében), Prof. dr. Kocziszky György (Miskolci Egyetem - az Ihrig Károly DI képviseletében), Prof. dr. Stipta István (Károli Gáspár Református Egyetem - a Marton Géza DI képviseletében), Prof. dr. Szabó István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem - a Marton Géza DI képviseletében), Veresné Prof. dr. Somosi Mariann (Miskolci Egyetem - az Ihrig Károly DI képviseletében)
 • doktorandusz képviselő: dr. Kőmíves Péter Miklós

A Társadalomtudományi Doktori Tanács fontosabb feladatai:
 • dönt az ösztöndíjas helyek doktori iskolák közötti elosztásáról;
 • dönt a doktori iskolába történő felvételről és a felvett hallgató témavezetőjéről;
 • dönt a témavezető-váltás engedélyezéséről, új témavezető kijelöléséről;
 • dönt a tanulmányi idő megszakítására vonatkozó kérelmek jóváhagyásáról;
 • dönt a fokozatszerzési eljárással és egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatos kérdésekben a doktori fokozat odaítélése és honosítása kivételével (eljárás megindítása, szigorlati és bírálóbizottság kijelölése);
 • dönt a témavezetői névjegyzékbe történő felvételről;
 • véleményt nyilvánít a fokozatszerzési eljárás lezárása és a doktori fokozat odaítélése, valamint a külföldön megszerzett doktori fokozat honosítása kérdésében;
 • véleményt nyilvánít a társ-témavezetői kérelmekről;
 • véleményt nyilvánít a doktori fokozat visszavonásáról.


Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT)

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 15 tagból áll, elnöke a Debreceni Egyetem Tudományos Rektorhelyettese (Prof. dr. Csernoch László), titkára a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatója (dr. Varga Zsolt). A Társadalomtudományi Doktori Tanácsot az EDHT-ban az elnök (Prof. dr. Berde Csaba) képviseli. A Társadalomtudományi Doktori Tanács teljes jogú tagja a Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság elnöke, Prof. dr. Szabó Béla is. Az EDHT fontosabb feladatai:
 • dönt a tudományterületi doktori tanácsok elnökeinek és tagjainak megbízásáról és felmentéséről;
 • dönt az ösztöndíjas helyek tudományterületi doktori tanácsok közötti elosztásáról;
 • dönt a tudományterületi doktori tanácsok javaslatára a doktori fokozatok odaítéléséről és a külföldi tudományos fokozatok honosításáról;
 • dönt a társ-témavezetői kérelmekről;
 • dönt a doktori fokozat visszavonásáról;
 • jóváhagyja a kari habilitációs bizottságok döntését a habilitált doktori cím odaítéléséről.