Hallgatóink


Új (négyéves) képzésben részt vevő, nappali tagozatos PhD hallgatóink

(2016/17. tanév II. félév)


I. évfolyam NAPPALI tagozat

Név
Témavezető
Kutatási téma
dr. Ferenczy Áron
dr. Pribula László
A polgári per létrehozásának összehasonlító elemzése
dr. Lovas Dóra
Prof. dr. Horváth M. Tamás
Energiaunió az európai integrációban
dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes
dr. Nádas György
A szociálisan felelős magatartás megjelenési formái és annak munkajogi hatásai
dr. Szendrői Anna Mária
dr. Nádasné dr. Rab Henriett
Új kihívások a munkavállaló személyiségi jogi védelmének megítélésében
dr. Szilágyi Dániel
dr. Bartha Ildikó
Az Európai Unió oktatáspolitikai eszközei a sérülékeny csoportok védelmében
Aldaoud Loiy Yousef Saleh
Prof. dr. Bencze Mátyás
Multinational enterprises and their impact on the modern development of international business law
Bozdag Osman
dr. Fézer Tamás
A comparative study: the mergers and acquisitions of companies in the European Union and Turkish law
Sahin Caglar
Prof. dr. Bencze Mátyás
Transactions concerning goods in international business law

 

I. évfolyam LEVELEZŐ tagozat

Név
Témavezető
Kutatási téma
 dr. Bagossy Mária  dr. Pápai-Tarr Ágnes  A kínzás és az embertelen, megalázó bánásmód tilalma a nemzetközi jogban, különös tekintettel a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségekre
dr. Balláné dr. Szentpáli Edit
dr. Madai Sándor
A megtévesztéssel elkövetett bűncselekmények a magyar büntetőjogban, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre
dr. Bartha András
dr. Szabó Krisztián
Időszerűség a büntetőeljárásban
dr. Dobi Anita
dr. Elek Balázs
Kézírásvizsgálat a büntetőeljárásban
dr. Gábri Angéla
Prof. dr. Szabadfalvi József
A kognitív tudományok szerepe a büntetőbírósági ítélkezésben
dr. Gondola Csaba
dr. Varju Márton 
Az Európai Unió az emberi jogok kontextusában – kihívások, válaszutak és az emberi jogok európanizációja
Haitas Daniel
dr. Bartha Ildikó
European Union-Ukraine relations in the context of EU external relations law and policy
dr. Jagusztin Tamás
dr. Szikora Veronika
A közérdekű- és kollektív igényérvényesítés a fogyasztóvédelmi jogban
dr. Kazsamér Enikő Katalin
Prof. dr. Balázs István
A magyar közigazgatás jogorvoslati rendszerének változásai a rendszerváltástól napjainkig
Kovács Bálint
dr. Fézer Tamás
Dispute settlement and investment protection in international trade agreements
Oláh Emese
Prof. dr. Csécsy György
Hazai és nemzetközi védjegyeljárások összehasonlító jogi elemzése
 dr. Szabó Zsófia  dr. Szabó Krisztián  A sajtó és a nyilvánosság szerepe a büntetőeljárásban
dr. Szakács Tamás Szilárd
dr. Szikora Veronika
Az öröklési jog „de lege lata” és „de lege ferenda”

 

 

Régi (hároméves) képzésben részt vevő PhD hallgatóink

(2016/17. tanév II. félév)


Nappali tagozat


II. évfolyam

Név
Témavezető
Kutatási téma
dr. Balogh Áron Péter
dr. Nádas György
A kollektív párbeszéd és a kollektív szerződések érvényesülése, lehetőségei és jövője a magyar és európai munkajogban 
dr. Csaholczi Erika
dr. Szikora Veronika
Az európai társasági formák jogalkotási kérdései és gazdasági aspektusa  
dr. Deák Viktória
dr. Balogh Judit
A jogos védelem szabályozásának fejlődése a magyar jogban  
dr. Gócza Ágnes
dr. Madai Sándor
A büntetések változásai és lehetséges fejlődési irányai a magyar anyagi büntetőjogban  
Sütő Bianka Eszter
dr. Rab Henriett
A munkajog eszközeinek alkalmazása a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésére
dr. Szabó Zsanett
dr. Balogh Judit
Tendenciák a iszántúl felsőbírósági büntető gyakorlatában (1849-1878 között) 


III. évfolyam


Név
Témavezető
Kutatási téma
dr. Liptai Noémi
Prof. dr. Fodor László
A horgászat és a vízi élővilág-védelem szabályozása
Huang Gui
dr. Madai Sándor
On the Life-Imprisonment as the Alternative Penalty of Capital Punishment in China


Levelező tagozat


II. évfolyam

Név
Témavezető
Kutatási téma
dr. Agócs Kiss János
Prof. dr. Horváth M. Tamás
Tendenciák az elektronikus közigazgatási eljárásokban
dr. Bereczki István
dr. Pribula László
A bírósági közvetítői eljárás jelentősége és jövőképe
Kis Júlia
dr. Fézer Tamás
A személyiségi jogok megsértéséből eredő igények összehasonlító elemzése a román és magyar magánjogban 
dr. Kiss János Márk
dr. Fézer Tamás
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának magánjogi aspektusai – jogösszehasonlító elemzés  
dr. Kőmüves Barbara
dr. Pribula László
A személyiségi jogi perek problémái
dr. Pálvölgyi Enikő
Prof. dr. Csécsy György
A biztosítéki szerződések elvi és gyakorlati kérdései 
Szép Viktor
dr. Varju Márton
The framework for collective decision-making in EU foreign policy: the case of the sanctions imposed against Eastern European countries  
dr. Tarkó Izabel Ágnes  dr. Szikora Veronika Kihívások a fizetésképtelenségi jog szabályozásában Magyarországon és Európában 
Vető Gábor
dr. Varju Márton
Az Európai Unió menekültpolitikája, avagy közös politika kényszerből? Magyarország a normaszegés és az érdekérvényesítés között  


III. évfolyam

 
Név
Témavezető
Kutatási téma
Bicskei Hedwig
dr. Szabó Krisztián
Az előzetes fogvatartás intézménye a magyar és a román büntető eljárásjogban
Czina Veronika
dr. Varju Márton
Small member states as policy actors in the EU: defining a new strategy through the case of Hungary
dr. Cséffai Attila Csaba
dr. Molnár Judit
A szakértői vélemény mint bizonyítási eszköz és bizonyítékként való értékelése
dr. Farkas Henrietta Regina
Prof. dr. Várnay Ernő
A szoftverek kereskedelmének jogi kérdései az Európai Unióban 
Fejesné dr. Varga Zita
dr. Elek Balázs
A perújítási eljárás elméleti és gyakorlati kérdései a büntetőjogban
Fegyveresi Zsolt
dr. Szikora Veronika
A részvényesek alanyi jogai az összehasonlító társasági jogban
dr. Kémeri Zsófia Eszter
dr. Kakuk Péter
dr. Varju Márton 
Bioetikai kérdések az Európa Tanács intézményeinek gyakorlatában
dr. Kovácsné dr. Becánics Adrienn
dr. Várnay Ernő 
A konzuli segítségnyújtás intézménye az Európai Unióban és Magyarországon, különös tekintettel a magyar állampolgárok számára nyújtható konzuli védelemre
dr. Lencse Balázs József
dr. Elek Balázs
A tizennegyedik életévét be nem töltött sértett helyzete a büntetőeljárásban
dr. Molnár Tamás
dr. Pribula László
A polgári eljárásjogban érvényesülő alapelvek, különös tekintettel a közjegyzői nemperes eljárásokra
dr. Papp Nikolett
dr. Várnay Ernő 
Az államfő jogállása a nemzetközi jogban
dr. Skoda Gabriella
dr. Bencze Mátyás
A társadalmi változások hatása a büntető anyagi jogi kodifikációra a rendszerváltás után 
Virág Edit
dr. Fézer Tamás
A felszámolási eljárásban résztvevők felelősségének dogmatikai és gyakorlati aspektusaiDoktorjelöltjeink


Név
Témavezető
Kutatási téma
Doktorjelölti jogviszony kezdete
dr. Gergi-Horgos Lívia Mária
Prof. dr. Blaskó Béla
A ius puniendi relativizálódása a magyar büntetőjogban
2016. július 8.
dr. Mészáros Gábor
dr. Tóth Gábor Attila
Különleges helyzetek és beavatkozási lehetőségek az alkotmányos demokráciákban
2016. július 8.
dr. Bujdos Ágnes
Prof. dr. Fodor László
Rules on transboundary water pollution
2016. július 8.

Passziv féléven levő hallgatóink


Név
Témavezető
Kutatási téma
Évfolyam
Kocsis Sándor Prof. dr. Horváth M. Tamás Közigazgatási szervezetrendszerek integritása, integritásmenedzsment a közigazgatási szervezeti kultúra szolgálatában I.(tavasz)
Orosz Dóra
dr. Árva Zsuzsanna
A közigazgatás települési szintjének és az alsó középszintnek az átalakulása
III. (ősz)
dr. Resán Dalma
dr. Elek Balázs
A genetikai szakértő a büntetőeljárásban
I. (ősz)
dr. Sarkadi Imre
dr. Pribula László
A modern számítógépes technológia megjelenése és hatása a polgári eljárásokra
III. (tavasz)