Doktori iskola


prof_dr_szabadfalvi_jozsef.png
Prof. Dr. Szabadfalvi József
a Doktori Iskola vezetője

Doktori képzésünk célja


A DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában a képzés 2006 szeptemberében indult. A Doktori Iskola keretein belül jelenleg egy doktori program működik: Az állam és a jog változásai Közép- és Kelet-Európában.

Tudományos utánpótlás biztosítása
Doktori képzésünk egyik tartalmi céljaként az állam- és jogtudományok területén kívánunk hozzájárulni a megfelelő színvonalú tudományos utánpótlás biztosításához, kineveléséhez.

Gyakorlati tudás fejlesztése
Szeretnénk továbbá kiszolgálni azt a hazánkban is kialakítandó igényt, hogy a PhD-fokozat a gyakorlati munkában a magas szintű absztrakciós képesség, a tudományos eredmények alkalmazásának megalapozásához való érzék és tudás kifejezője legyen. Az elmúlt években nagy örömünkre már gyakorló bírák és ügyészek, bírósági és ügyészségi fogalmazók és ügyvédjelöltek, valamint a közigazgatásban dolgozó szakemberek is sikeresen folytattak nálunk PhD tanulmányokat.

Kutatásokra való képesség fejlesztése
Célunk, hogy (elsősorban alkalmazott) kutatásokra való képességet fejlesszünk ki olyan szakemberekben, akik magasan kvalifikált tudásukat pályafutásuk meghatározott szakaszában az államélet vagy a joggyakorlat megfelelő területén kamatoztatják majd.

Olyan képességeket fejlesztünk tovább tehát az arra rátermettekben, amely lehetővé teszi empirikus és más tudományos módszerek célzott és teljes körű alkalmazását, továbbá meghatározott témakör eredeti és monografikus feldolgozását.

Meggyőződésünk, hogy ilyen személyes kapacitásokra szüksége van a kvalifikált bíráknak, ügyészeknek, ügyvédeknek, közigazgatási vezetőknek, menedzsereknek, stratégia-alkotóknak is. A fejlett országok tapasztalatai szerint ők kedvezőbb pozícióba kerülhetnek előmenetelük során, illetve tudásukat akár a piac is közvetlenül elismeri.

Annak érdekében, hogy doktori iskolánkban biztosíthassuk a folyamatos minőségi szakmai munkát, egy témavezetőhöz egy felvételi időszakban legfeljebb két PhD hallgató felvételét támogatjuk, hallgatóink szakmai előmenetelének értékelésére pedig minden félév végén kutatási fórumot szervezünk, melyen a részvételt a hallgatók és témavezetőik számára is kötelezően elvárjuk. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink szakmai publikációs tevékenysége átlátható legyen, ezért 2013. január 1-től kezdődően fokozatosan előírjuk minden hallgatónk számára az MTMT adatbázis (Magyar Tudományos Művek Tára) használatát. Hallgatóink publikációs tevékenysége a "Hallgatóink" menüpontban az egyes hallgatók nevére kattintva új ablakban elérhető.

A minőség bizonyítékaként értékelhetjük, hogy hallgatóink rendre eredményesen szerepelnek az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj-pályázatokon (2013-ban összesen öt nyertes pályázatot nyújtottak be doktoranduszaink) és a Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj-pályázatokon (2013-ban négy nyertes pályázat), fokozatot szerzett hallgatóink közül 1 fő pedig Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjat nyert el 2013-ban. PhD hallgatóink 2008 és 2013 között (a Tudományegyetemi Karok szervezeti egység megszűnéséig) hatból öt alkalommal nyerték el a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Év Tudományos Publikációja Aranyérem kitüntetést (2008-ban Juhász-Tóth Angéla, 2009-ben Barta Attila, 2011-ben Szilágyi Emese, 2012-ben Török Éva, 2013-ban Zoványi Nikolett).


Akkreditáció és hagyomány

martongeza-foto.pngA DE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolát a MAB 2006/4/VI/3 sz. határozatával akkreditálta, jelenlegi akkreditációnk a MAB 2014/10/XIV/31/2/737. számú határozata értelmében 2019. december 31-ig érvényes. A képzés 2006 szeptemberében indult, egy doktori programmal: Az állam és a jog változásai Közép- és Kelet-Európában. Doktori iskolánk, a debreceni jogászi hagyományok iránti tisztelete jeléül 2011. szeptember 1-től felvette Marton Géza debreceni jogász akadémikus, a debreceni egyetem korábbi tanára nevét. Marton Géza munkásságáról bővebben is olvashat Szabó Bélának a Debreceni Jogi Műhely 1/2006. számában megjelent írásában:


Nemzetközi kapcsolatok

Doktori iskolánk szakmai és anyagi támogatással is elősegíti és támogatja hallgatóink külföldi tanulmányait és kutatásait. Doktoranduszaink rendszeresen adnak elő külföldi konferenciákon és vesznek részt rövidebb és hosszabb tartamú tanulmányutakon vagy éppen ERASMUS-részképzésben. Doktori iskolánk keretében is rendszeresen tartanak előadást Debrecenben a Senior Lawyers Program amerikai előadói is. Az elmúlt években előadást tartott doktori iskolánkban (a teljesség igénye nélkül) Hon. Judge Frank LaBuda (New York State Supreme Court Justice), Prof. Lucy McNeece (University of Connecticut, CT), Prof. Jeffrey A. Aiken (University of Milwaukee, WI), Prof. dr. Monica Schlachter (Universitat Trier), Prof. dr. Anton Jaspers (Universiteit Utrecht), Prof. dr. Frans Pennings (Universiteit Utrecht), PD Thomas Henne LLM (Goethe Universitaet, Frankfurt am Main), Ina Hundhammer-Schrögel (Fachhochschule für Verwaltunk und Rechtspflege in Bayern, Hof), Prof. dr. Heiner Lück (Universitaet Halle), Prof. Robert Heidt (Indiana University), Prof. Charles Brown (University of Georgia, GA), Prof. William Slomanson (Thomas Jefferson Law School, San Diego), Prof. Aaron Schwabach (Thomas Jefferson Law School, San Diego) és Prof. Robert E. Lutz (Southwestern Law School, Los Angeles) is.


Kapcsolat


Levelezési címünk: Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

E-mail címünk:  zaccaria.marton@law.unideb.hu

A Doktori Iskola vezetője:
Prof. Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár
Szoba: ÁJK épület C/112.
Telefon: 52/512-700/74817
E-mail: szabadfalvi.jozsef@law.unideb.hu

A Doktori Iskola Programjának vezetője:
Prof. Dr. Szabó Béla egyetemi tanár
Szoba: ÁJK épület C/12.
Telefon: 52/512-700/74802
E-mail: szabo.bela@law.unideb.hu
zm03.jpg
A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára:

Dr. Zaccaria Márton Leó
, egyetemi adjunktus

Szoba: ÁJK C/109/B

Telefon: 52/512-700/74803 (közvetlen), 74804 (Godáné Magyar Mónika tanszéki adminisztrátor, hivatali időben folyamatosan)

E-mail: zaccaria.marton@law.unideb.hu