Dr. Kissné dr. Tóth Tímea

dékáni hivatalvezető

Szoba: ÁJK B/102.
Telefon: 52/512-700/75813

Email: toth.timea@law.unideb.hu