/vissza/

Kecskeméti Károly

Születési hely, idő : Budapest, 1933.

Lakcím : 4, allée d’Orléans, 92160 Antony, Franciaország.

Telefon: (33/0) 1 46 74 58 66

E-mail: k.kecskemeti@wanadoo.fr

Egyetemi tanulmányok: 

Közgazdaságtud. Egyetem (1951-1952), ELTE Történettudományi Kar (1952-1955)

Diplomák:

ELTE történész-levéltárosi diploma (1956); Doctorat-ès-Lettres, Université Paris I –Sorbonne (1980).

Szakdolgozat címe:

Tök község paraszsága, 1770-1848. Szakdolgozat vezető : Szabad György.

Francia állami doktori disszertáció címe: Le libéralisme hongrois, 1790-1848. Étude sur la pensée politique de la gauche nobiliaire hongroise dans les dernières décennies de l’ancien régime. Disszertáció vezető: Albert Soboul.

Levéltári pálya:

1955-1956: Gyakorlóév, Soproni Állami Levéltár és Magyar Országos Levéltár

1956 június-november: Budapesti 2. sz. Állami Levéltár (Pest megyei levéltár) segédlevéltáros.

1957 január-június: Stage technique international d’archives (Nemzetközi levéltári szaktanfolyam), Párizs és ideiglenes szerződéses állás a France d’Outre-Mer minisztérium levéltárában.

1957 júliustól: szerződéses levéltáros a francia Nemzeti Levéltár (Archives nationales);

nemzetközi levéltári tanfolyammal foglalkozó osztályán. Gyakorlatilag, a Nemzetközi Levéltári Tanács (Conseil International des Archives/ International Council on Archives – ICA) számára dolgoztam teljes állásban. 1986-tól az ICA-val léptem szerződéses viszonyba, 1998 végén mentem nyugdíjba.

Munkaköröm alakulása: az első években az ICA Archivum c. folyóiratának szerkesztésével és a nemzetközi levéltári bibliográfia összeállításával foglalkoztam. Az ICA titkárságát 1962-től 1998 végéig vezettem, változó címekkel: titkár, ügyvezető titkár, ügyvezető igazgató, végül főtitkár. 1964-től kezdve a Harmmadik Világ levéltárügyének fejlesztése volt az ICA prioritása, 1990 után hasonló elsőséget kapott a levéltárügy demokratizálása és modernizálása a volt kommunista országokban.

1970 decemberben az Unesco Dakarba (Szenegál) küldött egy évre szakértői minőségben, hogy megszervezzem a levéltáros képzést a dakari egyetemen.

Nyugdíjazásom után is folytattam szakmai tevékenységet. Az ICA megbízásából 2002-ig adminisztráltam a Komintern levéltár informatizálási tervét, a CEU két nyári levéltári tanfolyamán tanítottam és az Európa Tanács is megbízott különböző szakmai feladatokkal.

Történész munka:

1958-tól 1963-ig részt vettem a brüsszeli Nagy Imre Intézet munkájában. Az Intézet kiadásában jelent meg a bibliográfiában szereplő két forráskötet.

Kutatási témáim 1968 óta : magyar liberalizmus és parlamentarizmus, Közép Európa, a magyar zsidóság története II. József uralkodásától 1918-ig.

Tagja vagyok a Paris-IV Egyetem keretében működő Centre d’Histoire de l’Europe Centrale-nak. Rendszeresen részt veszek a viterbo-i Közép Európa konferenciákon.

/vissza/