Dr. Fazekas Flóra

Dr. Fazekas Flóra

egyetemi adjunktus

ÁJK A/216. szoba
 52/512-700/77453
 fazekas.flora@law.unideb.hu


Fogadóóra: Kedd 10.00-11.00
Oktatott tárgyak:
Alkotmányjog II. (államszervezeti tanok)
Magyar alkotmányjog
Összehasonlító alkotmányjog
Alkotmányjogi ismeretek

Bemutatás:

Fazekas Flóra 2009 szeptembere óta az Alkotmányjogi Tanszék munkatársa, 2011 szeptembere óta adjunktusi munkakörben. (2013-ban és 2016-ban szülési szabadság miatt nem oktatott.)
A debreceni jogi karon szerzett jogász diplomát 2006-ban. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában 2009 végén védte meg Prof. Várnay Ernő vezetésével készült doktori disszertációját A magyar Alkotmánybíróság viszonya a közösségi jog elsőbbségéhez egyes tagállami alkotmánybírósági felfogások tükrében címmel. Kutatásai során továbbra is a tagállami jogrendszerek és az uniós jog közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik.

pdf Curriculum Vitae (English)

pdf Publikációk és idézettség

További publikációk:

Újabb publikációk:

Ernő Várnay – Flóra Fazekas: Ten years after... (M. Bobek (ed.): Central European Judges Under the European Influence (Hart 2015) - Book Review)
European Constitutional Law Review (2016) 569-576.

Az uniós tagság alkotmányos alapjai az Alaptörvény előtt és után
Pro Futuro, 2015/1., 29-47.

EU Law and the Hungarian Constitutional Court
In: M. Varju – E. Várnay (eds.): The Law of the European Union in Hungary: Institutions, Processes and the Law. HVG-ORAC, Budapest, 2014, 32-76.

A Velencei Bizottság 2012. júniusi véleményei öt sarkalatos törvényről
Fundamentum, 2012/2., 90-103.

A bátrak igazsága? – A „fordított Solange” javaslat és kritikája
Fundamentum, 2012/1., 111-119.

Új irányok a francia Alkotmánytanács uniós jogot érintő ítélkezési gyakorlatában
In: Madai S. (szerk.): Generatio Regenerationis. Ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Debreceni Egyetem, 2011, 34-48.

Marton Varju – Flora Fazekas: The Reception of European Union Law in Hungary: the Constitutional Court and the Hungarian Judiciary
Common Market Law Review (2011) 1945-1984.