Prof. Dr. Fodor László

Prof. Dr. Fodor László

tanszékvezető egyetemi tanár

ÁJK C/108/A
52/512-700/74813
fodor.laszlo@law.unideb.hu
Kutatási területek: környezeti energiajog, az egészséges környezethez való alkotmányos jog, a környezetvédelem szabályozási módszerei

Research Interests: environmental energy law, constitutional right to a healthy environment, environmental regulation methodsFogadóóra:
Kedd 13.00-14.00 (Csak szorgalmi időszakban!)
Office hours: Tuesdays 1.00-2.00pm


Oktatott tárgyak:
környezetjog, agrár-környezeti jog, környezetvédelmi igazgatás, agrárjog
Courses: Environmental Law, Agricultural and Environmental Law, Environmental Protection Administration, Agricultural law

pdf Önéletrajz

pdf CV - EnglishPublikációk

Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból. Wolters Kluwer Complex Kiadó (ISBN 9789632954493), Budapest, 2014, pp 218
  • Die Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks Paks aus umweltrechtlicher Sicht, Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2014, UTR Band 127, (ISBN 9783503156962; ISSN 0933-6494), Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2014, 133-162.
  • Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó (ISBN 9789633184059) Debrecen, 2014, pp. 318
  • Az Alaptörvény esete a szennyező hulladékokkal és az európai jog, Magyar Jog (ISSN: 0025-0147) 2012 (59. évf.) 11, 641–652.
  • Az Emberi Jogok Európai bíróságának ítélete a zajterhelés csökkentésére tett intézkedésekről és a bírósági eljárás időtartamáról, Jogesetek Magyarázata (ISSN: 2061-4837), 2011/3, 86–92. http://www.jema.hu/article.php?c=111
  • Der Rechtsrahmen für den Handel mit CO2-Emissionsrechten in Ungarn, Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht, (ISSN:16 12-42 43) 2008/2, 67–72.
  • Környezetvédelem az Alkotmányban, Gondolat-DE ÁJK, Bp., 2006, pp. 205
  • FODOR L. – E. E. ORTH: Umweltschutz in der ungarischen Verfassung, Osteuropa-Recht (ISSN: 0030-6444) 2005/1. 1–16.
  • Kezünkben a jövőnk – az Európai Közösség 6. környezetvédelmi akcióprogramja, Európai Jog (ISSN: 1587-2769), 2001/4, 12-21.
  • Integratív környezetjog az Európai Unióban és Magyarországon, Bíbor Kiadó (ISBN: 9789639103357), Miskolc, 2000, pp 199