Dr. Zaccaria Márton Leó

Dr. Zaccaria Márton Leó

egyetemi adjunktus

ÁJK C/109/B
52/512-700/74803
 zaccaria.marton@law.unideb.hu
Kutatási területek: egyenlő bánásmód a munkajogban, egyenlő bánásmód az atipikus munkaviszonyok körében, a munkajog változó fogalmi sajátosságai, munkajog és polgári jog kapcsolata

Research Interests: equal employment, equal treatment in atypical employment, conceptual specialities of changing labour law, relationship between labour law and civil lawFogadóóra:
 Hétfő  9:00-10:00
Office hours: Monday  9:00-10:00am

Oktatott tárgyak: Munka- és szociális jog, Közszolgálat és munkajog, Humánerőforrás-menedzsment, Munkaerő-piaci ismeretek, Szociális és kulturális igazgatás, Európai szociális jog, Munkajogi normák az Európai Unió Bíróságának esetjogában, European Labour and Social Law (LLM), International and European Labour and Social Law (Erasmus+)
Courses: Labour and Social Law, Employment Law in Public Service, Human Resource Management, Introduction to the basics of Labour Market, Social and Cultural Administration, European Social Law, Labour Law Norms int he case-law of the CJEU, European Labour and Social Law (LLM), International and European Labour and Social Law (Erasmus+)
pdf Önéletrajz

pdf CV-English

Publikációk/Publications


Kiemelt publikációk/Selected publications:


  • The current tendencies of the employment of older people in the European Union, Procedia – Social and Behavioral Sciences 109:(1) pp. 1251-1255. (2014)
  • Az Európai Bíróság ítélete a részmunkaidős foglalkoztatás során érvényesítendő diszkriminációtilalomról. A részmunkaidőben dolgozó fogalma és jogállása, Jogesetek Magyarázata 4:(3) pp. 62-79. (2014)
  • Néhány gondolat az új munka törvénykönyve céljáról és megváltozott alapelvi strukturájáról, Gazdasági Élet és Társadalom 1:(1-2) pp. 221-232. (2013)
  • Fogalmi változások a munkaidő kapcsán az új munka törvénykönyvében, Miskolci Jogi Szemle 1:(1) pp. 130-142. (2013)
  • The Interpretation of the Principle of Equal Pay for Equal Work in the Practice of the Equal Treatment Authority in Hungary, Journal on Legal and Economic Issues of Cebtral Europe 4:(2) pp. 24-28. (2013)
  • A vétkes kötelezettségszegés ára - a fegyelmi felelősség szerepe a gazdasági munkajogban régen és most, Magyar Jog 1:(1) pp. 37-45. (2013)
  • A munkáltató személyében bekövetkező változás a munka törvénykönyvében; A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás közös szabályai, esetei, alkalmazási köre az új Mt-ben; A feleket megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek rendszere a munkaviszonyban, a munkavállaló "fegyelmi" felelőssége, In: Prugberger Tamás, Magyar munka- és közszolgálati reform nyugat-európai kitekintéssel. 450 p., Miskolc: Novotni Kiadó, 2013. pp. 113-125,-87-98., 3. javított és kiegészített kiadás.
  • A munkajogi egyenlőség egyes szempontjainak megítélése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában, Közjogi Szemle, 1: pp. 42-48. (2013)
  • Zaccaria Márton Leó, Sipka Péter, Nádasné Rab Henriett, Nádas György, Bíró Noémi, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata, Budapest: OptiJus, Opten Informatikai Kft., 2012. 400 p.
  • Diszkrimináció a diszkriminációban? Avagy a részmunkaidős foglalkoztatás és a nemi esélyegyenlőség összefüggései, Jogtudományi Közlöny, 1: pp. 62-68. (2011)